gedrag

als woordenboektrefwoord:

gedrag:
o. (gedragingen), levenswijze; handelwijze.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gedrag (zn) :
conduite, doen en laten, gedraging, gedragslijn, habitus, handelwijze, houding, manier van doen, manieren, optreden

als synoniem van een ander trefwoord:

houding (zn) :
allure, attitude, gedrag, gedraging, gedragslijn, gesteldheid, habitus, handelwijze, ingesteldheid, instelling, manieren, mentaliteit, opstelling, optreden, standpunt, stijl, tournure
manier (zn) :
code, erecode, gedrag, gedragscode, manieren, omgangsvorm, omgangsvormen, zede
optreden (zn) :
gedrag, gedraging, handelwijze, houding, manier van doen, voorkomen
attitude (zn) :
gedrag, gedraging, gedragslijn, habitus, houding, opstelling
handel (zn) :
gedrag, gedragingen

woordverbanden van ‘gedrag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 364:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c