mentaliteit

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mentaliteit (zn) :
denkwijs, denkwijze, geestesgesteldheid, geesteshouding, houding, instelling, spirit

als synoniem van een ander trefwoord:

houding (zn) :
allure, attitude, gedrag, gedraging, gedragslijn, gesteldheid, habitus, handelwijze, ingesteldheid, instelling, manieren, mentaliteit, opstelling, optreden, standpunt, stijl, tournure
instelling (zn) :
attitude, geesteshouding, gezindheid, houding, ingesteldheid, mentaliteit, standpunt
geestesgesteldheid (zn) :
geestestoestand, houding, instelling, mentaliteit, zielsgesteldheid
ethos (zn) :
instelling, levenshouding, mentaliteit
gezindheid (zn) :
houding, instelling, mentaliteit
denkwijze (zn) :
mentaliteit, opvatting

woordverbanden van ‘mentaliteit’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c