verslag

als woordenboektrefwoord:

verslag:
o. (-en), bericht; overzicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verslag (zn):
artikel, bericht, bescheid, bulletin, geschiedenis, geschrift, historie, journaal, memorandum, notulen, proces-verbaal, protocol, rapport, relaas, reportage, verhaal, verslaggeving, vertelling

als synoniem van een ander trefwoord:

artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
verhaal (zn) :
geschiedenis, historie, kroniek, legende, mare, mythe, parabel, relaas, sage, sprookje, story, verslag, vertelling, vertelsel
geschiedenis (zn) :
historie, kroniek, relaas, verhaal, verslag, vertelling
bericht (zn) :
antwoord, bescheid, naricht, relaas, verslag
relaas (zn) :
bericht, betoog, verhaal, verslag
memorandum (zn) :
nota, rapport, rekening, verslag
journaal (zn) :
dagboek, reisverslag, verslag
reportage (zn) :
verslag, verslaggeving
bescheid (zn) :
schriftuur, verslag
bescheid (zn) :
bericht, verslag
handeling (zn) :
verhaal, verslag
rapport (zn) :
nota, verslag
proces-verbaal (ww) :
notulen, verslag

woordverbanden van ‘verslag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
maar, mare, gerucht, bericht, naricht, tijding, kondschap, bescheid, kennisgeving, bekendmaking, verslag, verhaal

MAAR, MARE, GERUCHT, BERIGT, NARIGT, TIJDING, KONDSCHAP, BESCHEID, KENNISGEVING, BEKENDMAKING, VERSLAG, VERHAAL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 381.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
verslag uitbrengen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0023 c