verslag

als woordenboektrefwoord:

verslag:
o. (-en), bericht; overzicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verslag (zn) :
artikel, bericht, bescheid, bulletin, geschiedenis, geschrift, historie, journaal, memorandum, notulen, proces-verbaal, protocol, rapport, relaas, reportage, verhaal, verslaggeving, vertelling

als synoniem van een ander trefwoord:

artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
verhaal (zn) :
geschiedenis, historie, kroniek, legende, mare, mythe, parabel, relaas, sage, sprookje, story, verslag, vertelling, vertelsel
geschiedenis (zn) :
historie, kroniek, relaas, verhaal, verslag, vertelling
bericht (zn) :
antwoord, bescheid, naricht, relaas, verslag
relaas (zn) :
bericht, betoog, verhaal, verslag
memorandum (zn) :
nota, rapport, rekening, verslag
journaal (zn) :
dagboek, reisverslag, verslag
reportage (zn) :
verslag, verslaggeving
bescheid (zn) :
schriftuur, verslag
bescheid (zn) :
bericht, verslag
handeling (zn) :
verhaal, verslag
rapport (zn) :
nota, verslag
proces-verbaal (ww) :
notulen, verslag

woordverbanden van ‘verslag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 381:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c