rekening

als woordenboektrefwoord:

rekening:
v. (-en), het rekenen; nota. rekeningetje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rekening (zn):
afrekening, beer, bon, declaratie, factuur, kwitantie, memorandum, nota
rekening (zn):
bankrekening, conto, rekening-courant
rekening (zn):
berekening, gissing, schatting
rekening (zn):
verantwoording
rekening (zn):
boeken

als synoniem van een ander trefwoord:

nota (zn) :
memorandum, notitie, rekening, stuk
memorandum (zn) :
nota, rapport, rekening, verslag
bon (zn) :
kassabon, nota, rekening
balans (zn) :
boeken, rekening
beer (zn) :
rekening, schuld
kwitantie (zn) :
bewijs, rekening
conto (zn) :
rekening

woordverbanden van ‘rekening’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
rekenschap, rekening, verantwoording

Rekenschap — rekening — verantwoording. Het in alle bijzonderheden blootleggen onzer handelingen voor hem, die het recht heeft ze te kennen of er een oordeel over uit te spreken. Rekenschap heeft de ruimste beteekenis, en wordtt met betrekking tot iedere handeling gebezigd; rekening ziet uitsluitend op het beheer van toevertrouwde gelden. In de uitdrukking rekening en verantwoording doen geeft verantwoording te kennen, dat men de gedane uitgaven behoorlijk toelicht, en de eventueel voorhanden gelden overgeeft, ten gevolge waarvan men van alle verdere verantwoordelijkheid ten opzichte van het gevoerde beheer wordt ontslagen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
rekening, rekenschap, verantwoording

REKENING, REKENSCHAP, VERANTWOORDING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 130.

in hedendaagse spelling:
voorschrift, richtsnoer, regel, regelmaat, maatregel, maatstaf, schaal, peil, rekening

VOORSCHRIFT, RIGTSNOER, REGEL, REGELMAAT, MAATREGEL, MAATSTAF, SCHAAL, PEIL, REKENING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 173.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c