berekening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

berekening (zn) :
becijfering, begroting, calculatie, onkostenrekening, raming, verwachting
berekening (zn) :
egoïsme, eigenbelang, winstbejag
berekening (zn) :
som, staat

als synoniem van een ander trefwoord:

bepaling (zn) :
afbakening, berekening, definitie, determinatie, meting, omschrijving, vaststelling
schatting (zn) :
begroting, berekening, prijsopgave, prognose, raming, rooi, taxatie
raming (zn) :
begroting, benadering, berekening, gis, rooi, schatting, taxatie
begroting (zn) :
berekening, budget, kostenraming, raming, schatting
opportunisme (zn) :
berekening, eigenbaat, eigenbelang
rekening (zn) :
berekening, gissing, schatting
calculatie (zn) :
becijfering, berekening
staat (zn) :
berekening

woordverbanden van ‘berekening’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c