berekening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

berekening (zn) :
verwachting, begroting, calculatie, raming, onkostenrekening, becijfering
berekening (zn) :
egoïsme, eigenbelang, winstbejag
berekening (zn) :
som, staat

als synoniem van een ander trefwoord:

bepaling (zn) :
berekening, omschrijving, definitie, afbakening, vaststelling, meting, determinatie
schatting (zn) :
berekening, begroting, taxatie, prognose, rooi, raming, prijsopgave
raming (zn) :
schatting, berekening, benadering, begroting, taxatie, rooi, gis
begroting (zn) :
schatting, berekening, budget, raming, kostenraming
opportunisme (zn) :
berekening, eigenbelang, eigenbaat
rekening (zn) :
schatting, berekening, gissing
calculatie (zn) :
berekening, becijfering
staat (zn) :
berekening

woordverbanden van ‘berekening’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c