omschrijving

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omschrijving (zn) :
beeld, bepaling, beschrijving, definitie, equivalent, oppuntstelling, parafrase, perifrase

als synoniem van een ander trefwoord:

beeld (zn) :
beschrijving, idee, indruk, omschrijving, overzicht, representatie, schets, tafereel, voorstelling, weergave
beschrijving (zn) :
descriptie, exposé, karakteristiek, omschrijving, schets, schildering, tekening, uiteenzetting
bepaling (zn) :
afbakening, berekening, definitie, determinatie, meting, omschrijving, vaststelling
specificatie (zn) :
beschrijving, lijst, omschrijving, opgave, opsomming, specificering, tabel

woordverbanden van ‘omschrijving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bepaling:
vaststelling, bijvoegsel, omschrijving, voorschrift, bevel, wet (niet: richtlijn)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c