uiteenzetting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uiteenzetting (zn) :
analyse, beschouwing, beschrijving, betoog, exposé, ontvouwing, praatje, verklaring, vertoog

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
beschrijving (zn) :
descriptie, exposé, karakteristiek, omschrijving, schets, schildering, tekening, uiteenzetting
voordracht (zn) :
exposé, lezing, rede, referaat, spreekbeurt, toespraak, uiteenzetting, verhandeling, voorlezing
betoog (zn) :
argumentatie, bewijsvoering, redenatie, redenering, sermoen, toespraak, uiteenzetting
uitweiding (zn) :
breedvoerigheid, discours, divagatie, excurs, exposé, uiteenzetting, uitstapje
commentaar (zn) :
bespreking, reactie, toelichting, uiteenzetting, uitleg, verklaring
behandeling (zn) :
beschrijving, bespreking, exposé, uiteenzetting
bespreking (zn) :
exposé, uiteenzetting, verhandeling

woordverbanden van ‘uiteenzetting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c