brief

als woordenboektrefwoord:

brief:
m. (brieven), hij heeft de oudste brieven, de oudste rechten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

brief (zn):
bericht, boodschap, verklaring
brief (zn):
epistel, missive, schrijven
brief (zn):
bankbiljet, briefje, biljet
brief (zn):
akte, oorkonde

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
boodschap (zn) :
bekendmaking, bericht, brief, mededeling, missie, opdracht, tijding, zending, mare
schrijven (zn) :
brief, missive
letteren (zn) :
brief

woordverbanden van ‘brief’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c