boodschap

als woordenboektrefwoord:

boodschap:
v. (-pen), tijding ; bericht; last.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boodschap (zn) :
bekendmaking, bericht, brief, mededeling, missie, opdracht, tijding, zending, mare
boodschap (zn) :
aankoop, aanschaf, aanschaffing, besteding, boodschappen, inkoop, koop
boodschap (zn) :
inhoud, kerngedachte, portee, strekking, tendens
boodschap (zn) :
behoefte, gevoeg, toiletbezoek

als synoniem van een ander trefwoord:

bericht (zn) :
aankondiging, aanzegging, afkondiging, annonce, bekendmaking, boodschap, kennisgeving, maar, mare, mededeling, melding, nieuws, nieuwstijding, nieuwtje, tijding
opdracht (zn) :
bestelling, bevel, boodschap, commando, gebod, karwei, last, lastgeving, mandaat, missie, onderneming, opgaaf, opgave, order, project, taak, verplichting, zending
aankondiging (zn) :
aanzegging, afkondiging, annunciatie, bekendmaking, bericht, boodschap, communiqué, kennisgeving, mededeling, verwittiging, waarschuwing
inhoud (zn) :
bedoeling, betekenis, boodschap, kerngedachte, leerstof, materie, onderwerp, portee, significatie, stof, strekking, teneur, thema, zin
thema (zn) :
aangelegenheid, boodschap, gegeven, inhoud, issue, item, kwestie, punt, stof, thematiek, topic, vraag
stof (zn) :
boodschap, gegeven, inhoud, issue, kwestie, leerstof, materiaal, onderwerp, thema
missie (zn) :
boodschap, opdracht, roeping, taak, zending
zending (zn) :
boodschap, missie, opdracht, taak
brief (zn) :
bericht, boodschap, verklaring
commissie (zn) :
boodschap, opdracht

woordverbanden van ‘boodschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c