boodschap

als woordenboektrefwoord:

boodschap:
v. (-pen), tijding ; bericht; last.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boodschap (zn) :
mededeling, brief, bericht, opdracht, missie, bekendmaking, zending, tijding, mare
boodschap (zn) :
aankoop, koop, inkoop, aanschaf, boodschappen, besteding, aanschaffing
boodschap (zn) :
inhoud, strekking, tendens, kerngedachte, portee
boodschap (zn) :
behoefte, toiletbezoek, gevoeg

als synoniem van een ander trefwoord:

bericht (zn) :
nieuws, mededeling, boodschap, melding, kennisgeving, aankondiging, maar, bekendmaking, nieuwtje, tijding, annonce, nieuwstijding, afkondiging, aanzegging, mare
opdracht (zn) :
verplichting, commando, boodschap, onderneming, missie, last, opgave, bestelling, bevel, karwei, taak, zending, project, gebod, order, mandaat, opgaaf, lastgeving
aankondiging (zn) :
boodschap, mededeling, bericht, kennisgeving, waarschuwing, bekendmaking, verwittiging, communiqué, afkondiging, aanzegging, annunciatie
inhoud (zn) :
boodschap, bedoeling, leerstof, zin, onderwerp, betekenis, stof, strekking, thema, materie, teneur, significatie, kerngedachte, portee
thema (zn) :
punt, boodschap, vraag, stof, inhoud, gegeven, aangelegenheid, kwestie, item, thematiek, issue, topic
stof (zn) :
boodschap, leerstof, materiaal, onderwerp, inhoud, gegeven, thema, kwestie, issue
missie (zn) :
boodschap, opdracht, roeping, taak, zending
zending (zn) :
boodschap, opdracht, missie, taak
brief (zn) :
boodschap, bericht, verklaring
commissie (zn) :
boodschap, opdracht

woordverbanden van ‘boodschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c