punt

als woordenboektrefwoord:

punt:
v. (-en), spits ; leesteken.
punt:
o. (-en), uiteinde ener lijn; tijdpunt ; onderwerp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

punt (zn):
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
punt (zn):
piek, prik, spits, timp, tip, tipje, toot, top, toppunt, uiteinde
punt (zn):
sluitteken, spikkel, stip, stipje, stippel, tittel
punt (zn):
plaats, plek, positie, post, standpunt
punt (zn):
moment, ogenblik, stadium, stonde
punt (zn):
cijfer, score, waarderingscijfer
punt (zn):
bijzonderheid, kern, pointe
punt (zn):
doelpunt, goal
punt (zn):
hoek, rand

als synoniem van een ander trefwoord:

onderwerp (zn) :
aangelegenheid, affaire, domein, gegeven, gespreksthema, issue, item, kerngedachte, kwestie, mare, materie, punt, stof, stuk, subject, terrein, thema, topic, vakgebied, vlak, zaak
kwestie (zn) :
aangelegenheid, affaire, gegeven, geval, issue, item, materie, onderwerp, probleem, punt, stof, thema, toestand, topic, vraag, vraagpunt, vraagstuk, zaak
thema (zn) :
aangelegenheid, boodschap, gegeven, inhoud, issue, item, kwestie, punt, stof, thematiek, topic, vraag
probleem (zn) :
beletsel, complicatie, dilemma, geval, hinderpaal, kwestie, moeilijkheid, probleemgeval, punt
top (zn) :
hoogste punt, hoogtepunt, kruin, maximum, piek, punt, spits, topje, toppunt, uiteinde, zenit
topic (zn) :
aangelegenheid, gegeven, issue, item, kwestie, materie, onderwerp, punt, stof, thema, zaak
gegeven (zn) :
aangegelegenheid, issue, item, kwestie, onderwerp, punt, randvoorwaarde, thema, zaak
onderdeel (zn) :
afdeling, constituent, deel, divisie, gedeelte, lid, punt, sectie, tak, vertakking
tijd (zn) :
gelegenheid, hora, moment, ogenblik, punt, stond, stonde, tijdstip, ure, uur
issue (zn) :
aangelegenheid, affaire, item, kwestie, onderwerp, punt, thema, zaak
item (zn) :
issue, kwestie, nieuwsbericht, onderwerp, post, punt, thema, topic
stadium (zn) :
fase, ontwikkelingsstadium, periode, punt, stap, tijdperk, trap
moment (zn) :
ogenblik, poosje, punt, stonde, seconde, tel, tijdje
uiteinde (zn) :
eind, kant, nok, punt, spits, timp, top, uiterste
plaats (zn) :
ligging, locatie, positie, punt, stek, stekkie
positie (zn) :
houding, standpunt, punt, opstelling, pose
boeg (zn) :
neus, punt, steven, teen, voorsteven
artikel (zn) :
bepaling, punt, wetsbepaling
spits (zn) :
hoofd, kruin, piek, punt, top
scherp (zn) :
punt, snede, snee, snijkant
lid (zn) :
deel, paragraaf, part, punt
plek (zn) :
oord, plaats, punt, stee
tip (zn) :
punt, slip, uitsteeksel
toot (zn) :
punt, uitsteeksel
zaak (zn) :
punt, transactie
post (zn) :
onderdeel, punt
toppunt (zn) :
punt, spits, top
tuit (zn) :
punt, toot
prik (zn) :
punt, stip
pointe (zn) :
punt

woordverbanden van ‘punt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
punt, spits

Punt — spits. Bij punt denkt men meer aan het uiterste einde eener zaak, bij spits aan het scherp toeloopende van het uiteinde.

in hedendaagse spelling:
punt, stip

Punt — stip. Punt en stip staan in de spreektaal dikwijls geheel gelijk; het schrijfteeken ter sluiting van den zin evenwel wordt steeds punt genoemd. Over het algemeen echter bezigt men stip, waar men den eigenlijken zin meer op den voorgrond stelt, dat men nl. met eene stof, die duidelijk zichtbaar is, een klein rond teeken geplaatst heeft. In de meetkunde is de punt het einde eener lijn, en heeft zij dus geene plaatselijke uitgebreidheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
punt, spits

PUNT, SPITS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 117.

in hedendaagse spelling:
punt, stip

PUNT, STIP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 116.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
een punt zetten, hoogste punt, punt van zorg, punten

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0027 c