moment

als woordenboektrefwoord:

moment:
o. (-en), ogenblik.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

moment (zn) :
ogenblik, poosje, punt, stonde, seconde, tel, tijdje
moment (zn) :
tijd, tijdstip, uur, ure
moment (zn) :
gelegenheid
moment (zn) :
gebeurtenis

als synoniem van een ander trefwoord:

gebeurtenis (zn) :
aangelegenheid, feit, feitelijkheid, gebeuren, gelegenheid, moment, ontwikkeling, voorval, wedervaren
tijd (zn) :
gelegenheid, hora, moment, ogenblik, punt, stond, stonde, tijdstip, ure, uur
gelegenheid (zn) :
aanleiding, kans, mogelijkheid, moment, occasie, tijd
punt (zn) :
moment, ogenblik, stadium, stonde
ogenblik (zn) :
amerij, moment, stond, tijdstip
tel (zn) :
moment, ogenblik, seconde
tijd (zn) :
moment, seconde, tel
minuut (zn) :
moment, ogenblik
plaats (zn) :
moment, tijdstip

woordverbanden van ‘moment’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c