moment

als woordenboektrefwoord:

moment:
o. (-en), ogenblik.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

moment (zn) :
punt, ogenblik, seconde, poosje, tel, stonde, tijdje
moment (zn) :
uur, tijdstip, tijd, ure
moment (zn) :
gelegenheid
moment (zn) :
gebeurtenis

als synoniem van een ander trefwoord:

gebeurtenis (zn) :
gelegenheid, voorval, gebeuren, ontwikkeling, feit, moment, aangelegenheid, wedervaren, feitelijkheid
tijd (zn) :
uur, punt, gelegenheid, tijdstip, stond, ogenblik, moment, stonde, ure, hora
gelegenheid (zn) :
mogelijkheid, kans, aanleiding, tijd, moment, occasie
punt (zn) :
ogenblik, stadium, moment, stonde
ogenblik (zn) :
tijdstip, stond, moment, amerij
tel (zn) :
ogenblik, seconde, moment
tijd (zn) :
seconde, moment, tel
minuut (zn) :
ogenblik, moment
plaats (zn) :
tijdstip, moment

woordverbanden van ‘moment’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c