aangelegenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aangelegenheid (zn) :
affaire, besogne, gebeurtenis, geval, issue, kwestie, omstandigheid, zaak
aangelegenheid (zn) :
belang, zaak

als synoniem van een ander trefwoord:

punt (zn) :
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
zaak (zn) :
aangelegenheid, affaire, besogne, boel, ding, gegeven, geschiedenis, geval, iets, issue, komedie, kwestie, materie, object, onderwerp, stof, thema, topic, voorwerp, zelfstandigheid
onderwerp (zn) :
aangelegenheid, affaire, domein, gegeven, gespreksthema, issue, item, kerngedachte, kwestie, mare, materie, punt, stof, stuk, subject, terrein, thema, topic, vakgebied, vlak, zaak
kwestie (zn) :
aangelegenheid, affaire, gegeven, geval, issue, item, materie, onderwerp, probleem, punt, stof, thema, toestand, topic, vraag, vraagpunt, vraagstuk, zaak
geval (zn) :
aangelegenheid, affaire, case, casus, gebeurtenis, historie, kwestie, omstandigheid, situatie, toestand, toeval, voorval, zaak
besogne (zn) :
aangelegenheid, beslommering, bezigheid, drukte, gedoe, heisa, last, moeite, rompslomp, slameur, sleur, soesa, zaak, zorg
gebeurtenis (zn) :
aangelegenheid, feit, feitelijkheid, gebeuren, gelegenheid, moment, ontwikkeling, voorval, wedervaren
thema (zn) :
aangelegenheid, boodschap, gegeven, inhoud, issue, item, kwestie, punt, stof, thematiek, topic, vraag
topic (zn) :
aangelegenheid, gegeven, issue, item, kwestie, materie, onderwerp, punt, stof, thema, zaak
ding (zn) :
aangelegenheid, feit, geval, iets, object, voorwerp, zaak, zelfstandigheid
issue (zn) :
aangelegenheid, affaire, item, kwestie, onderwerp, punt, thema, zaak
affaire (zn) :
aangelegenheid, geschiedenis, historie, kwestie, toestand, zaak
bedoening (zn) :
aangelegenheid, beweging, drukte, gedoe, omslag, toestand
historie (zn) :
aangelegenheid, affaire, geval, voorval, zaak
geschiedenis (zn) :
aangelegenheid, affaire, zaak

woordverbanden van ‘aangelegenheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aangelegenheid:
geval, zaak
geval:
voorval, toeval, zaak, feit, aangelegenheid, omstandigheid, gebeurtenis, avontuur
zaak:
aangelegenheid, onderwerp, kwestie

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aangelegenheid, belang, zaak

Wanneer zaak als synoniem hiermede voorkomt heeft het meestal een bepalend woord bij zich: dat zijn mijne, dit uwe zaken. De zaken, die van gewicht voor iemand zijn, wier goede voortgang of uitslag hem ter harte gaat, en die door hem zelf moeten behartigd worden, zijn aangelegenheden. Belang is datgene, wat van groot gewicht of hooge waarde voor iemand is, doch door een ander kan behartigd worden, zonder dat deze in de plaats van den persoon treedt, wien de zaak betreft. Terwijl het bij aangelegenheid in 't midden gelaten wordt of er voor- of nadeel bij in het spel is, veronderstelt belang eene zaak ten bate van den betrokken persoon. Ik bemoei mij niet met eens anders aangelegenheden. Hij heeft mijne belangen voorgestaan, zonder dat ik zulks kon vermoeden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 2:

aanbelang, belang, aangelegenheid

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 10:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c