onderwerp

als woordenboektrefwoord:

onderwerp:
o. (-en), punt van behandeling ; zaak; het onderwerp van een gesprek, van een opstel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderwerp (zn) :
aangelegenheid, affaire, domein, gegeven, gespreksthema, issue, item, kerngedachte, kwestie, mare, materie, punt, stof, stuk, subject, terrein, thema, topic, vakgebied, vlak, zaak
onderwerp (zn) :
subject

als synoniem van een ander trefwoord:

punt (zn) :
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
zaak (zn) :
aangelegenheid, affaire, besogne, boel, ding, gegeven, geschiedenis, geval, iets, issue, komedie, kwestie, materie, object, onderwerp, stof, thema, topic, voorwerp, zelfstandigheid
kwestie (zn) :
aangelegenheid, affaire, gegeven, geval, issue, item, materie, onderwerp, probleem, punt, stof, thema, toestand, topic, vraag, vraagpunt, vraagstuk, zaak
inhoud (zn) :
bedoeling, betekenis, boodschap, kerngedachte, leerstof, materie, onderwerp, portee, significatie, stof, strekking, teneur, thema, zin
discipline (zn) :
domein, gebied, onderdeel, onderwerp, specialisme, studierichting, tak, terrein, vak, vakgebied, vakrichting, veld, vlak
terrein (zn) :
akker, bodem, domein, erf, gebied, grond, grondgebied, kavel, lap grond, onderwerp, revier, veld, vlak, zone
vlak (zn) :
discipline, domein, gebied, onderdeel, onderwerp, richting, sfeer, specialisme, terrein, vakgebied, veld
topic (zn) :
aangelegenheid, gegeven, issue, item, kwestie, materie, onderwerp, punt, stof, thema, zaak
gegeven (zn) :
aangegelegenheid, issue, item, kwestie, onderwerp, punt, randvoorwaarde, thema, zaak
stof (zn) :
boodschap, gegeven, inhoud, issue, kwestie, leerstof, materiaal, onderwerp, thema
domein (zn) :
discipline, onderdeel, onderwerp, specialisme, vak, vakgebied, veld, vlak
issue (zn) :
aangelegenheid, affaire, item, kwestie, onderwerp, punt, thema, zaak
item (zn) :
issue, kwestie, nieuwsbericht, onderwerp, post, punt, thema, topic
motief (zn) :
gedachte, grondgedachte, grondpatroon, onderwerp
bestek (zn) :
context, kader, onderwerp, opzet
thema (zn) :
materie, onderwerp, vraagstuk
materie (zn) :
onderwerp, problematiek

woordverbanden van ‘onderwerp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

onderwerp:
punt, stof, voorwerp, zaak
punt:
onderwerp, stof
zaak:
aangelegenheid, onderwerp, kwestie

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onderwerp, voorwerp

Onderwerp is datgene, wat aan iets tot grondslag ligt; verder wat het voornaamste deel van iets uitmaakt, het hoofdbestanddeel is. Voorwerp is datgene, waarop iemand of iets zijne werking doet overgaan. Het onderwerp van alle gesprekken was de val van Napoleon. Wat was het onderwerp zijner rede? Wat is het voorwerp zijner studie? Hij was het voorwerp hunner beschouwing.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 413:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 296:

voorwerp, onderwerp

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c