motief

als woordenboektrefwoord:

motief:
o. (...ven), beweegreden ; grondidee.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

motief (zn) :
grond, overweging, reden, drijfveer, afweging, beweegreden, beweeggrond, considerans
motief (zn) :
gedachte, onderwerp, grondpatroon, grondgedachte
motief (zn) :
figuur, patroon, thema, stramien

als synoniem van een ander trefwoord:

drijfveer (zn) :
grond, motief, oorzaak, prikkel, aanleiding, stimulans, overweging, reden, behoefte, beweegreden, ratio, beweeggrond, considerans, ressort
grond (zn) :
motief, oorzaak, aanleiding, reden, drijfveer, afweging, beweegreden, ratio, beweeggrond, rechtvaardiging, considerans, bestaansrecht
reden (zn) :
grond, motief, oorzaak, aanleiding, motivatie, verklaring, drijfveer, argument, motivering, beweegreden, beweeggrond
beweegreden (zn) :
motief, grond, overweging, reden, drijfveer, afweging, ratio, beweeggrond, considerans
overweging (zn) :
grond, motief, afweging, beweegreden, beweeggrond, considerans, bewijsgrond
aanleiding (zn) :
motief, grond, gelegenheid, oorzaak, reden, drijfveer, beweegreden
afweging (zn) :
motief, grond, overweging, beweegreden, beweeggrond, considerans
argument (zn) :
motief, bewijsvoering, reden, rechtvaardiging, bewijsgrond
consideratie (zn) :
motief, overweging, inachtneming
stramien (zn) :
motief, model, weefsel, patroon
figuur (zn) :
motief, model, patroon
thema (zn) :
motief, melodie

woordverbanden van ‘motief’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c