motief

als woordenboektrefwoord:

motief:
o. (...ven), beweegreden ; grondidee.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

motief (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, grond, overweging, reden
motief (zn) :
gedachte, grondgedachte, grondpatroon, onderwerp
motief (zn) :
figuur, patroon, stramien, thema

als synoniem van een ander trefwoord:

drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans
grond (zn) :
aanleiding, afweging, bestaansrecht, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, motief, oorzaak, ratio, rechtvaardiging, reden
reden (zn) :
aanleiding, argument, beweeggrond, beweegreden, drijfveer, grond, motief, motivatie, motivering, oorzaak, verklaring
beweegreden (zn) :
afweging, beweeggrond, considerans, drijfveer, grond, motief, overweging, ratio, reden
overweging (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, bewijsgrond, considerans, grond, motief
aanleiding (zn) :
beweegreden, drijfveer, gelegenheid, grond, motief, oorzaak, reden
afweging (zn) :
beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, overweging
argument (zn) :
bewijsgrond, bewijsvoering, motief, rechtvaardiging, reden
consideratie (zn) :
inachtneming, motief, overweging
stramien (zn) :
model, motief, patroon, weefsel
figuur (zn) :
model, motief, patroon
thema (zn) :
melodie, motief

woordverbanden van ‘motief’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c