ratio

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ratio (zn) :
grond, betekenis, strekking, beweegreden
ratio (zn) :
rede, redelijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

verstand (zn) :
intelligentie, zin, brein, inzicht, geest, benul, intellect, rede, wijsheid, hersens, begrip, notie, ratio, bevatting, kruim, begaafdheid, bevattingsvermogen, denkvermogen, geestvermogen
drijfveer (zn) :
grond, motief, oorzaak, prikkel, aanleiding, stimulans, overweging, reden, behoefte, beweegreden, ratio, beweeggrond, considerans, ressort
geest (zn) :
zin, verstand, brein, intellect, rede, spiritus, hersens, ratio, vernuft, psyche, spirit, esprit, geestgrond, geestvermogen, denkvermogen
grond (zn) :
motief, oorzaak, aanleiding, reden, drijfveer, afweging, beweegreden, ratio, beweeggrond, rechtvaardiging, considerans, bestaansrecht
verhouding (zn) :
omvang, schaal, afmeting, reden, maat, grootte, proportie, dimensie, ratio, uitgebreidheid, evenredigheid
zin (zn) :
doel, plan, bedoeling, opzet, betekenis, inhoud, nut, intentie, ratio, bestaansreden, portee
beweegreden (zn) :
motief, grond, overweging, reden, drijfveer, afweging, ratio, beweeggrond, considerans
rede (zn) :
verstand, geest, intellect, ratio, logos, geestvermogen, denkvermogen

woordverbanden van ‘ratio’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c