strekking

als woordenboektrefwoord:

strekking:
v. het strekken; (fig.) bedoeling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

strekking (zn) :
betekenis, draagwijdte, inhoud, portee, tendens
strekking (zn) :
rekking

als synoniem van een ander trefwoord:

betekenis (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte
inhoud (zn) :
bedoeling, betekenis, boodschap, kerngedachte, leerstof, materie, onderwerp, portee, significatie, stof, strekking, teneur, thema, zin
geest (zn) :
aard, animus, denkraam, gezindheid, inhoud, intentie, karakter, sfeer, spirit, stemming, strekking, teneur, toon
dimensie (zn) :
afmeting, breedte, grootte, hoogte, maat, omvang, proportie, strekking, verhouding
draagwijdte (zn) :
invloed, portee, reikwijdte, strekking, uitwerking
boodschap (zn) :
inhoud, kerngedachte, portee, strekking, tendens
ratio (zn) :
betekenis, beweegreden, grond, strekking
bedoeling (zn) :
betekenis, significatie, strekking, zin
tendens (zn) :
bedoeling, strekking, teneur
teneur (zn) :
geest, inhoud, strekking
raam (zn) :
kader, lijn, strekking
pointe (zn) :
betekenis, strekking

woordverbanden van ‘strekking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c