strekking

als woordenboektrefwoord:

strekking:
v. het strekken; (fig.) bedoeling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

strekking (zn):
betekenis, draagwijdte, inhoud, portee, tendens
strekking (zn):
rekking

als synoniem van een ander trefwoord:

betekenis (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte
inhoud (zn) :
bedoeling, betekenis, boodschap, kerngedachte, leerstof, materie, onderwerp, portee, significatie, stof, strekking, teneur, thema, zin
geest (zn) :
aard, animus, denkraam, gezindheid, inhoud, intentie, karakter, sfeer, spirit, stemming, strekking, teneur, toon
dimensie (zn) :
afmeting, breedte, grootte, hoogte, maat, omvang, proportie, strekking, verhouding
draagwijdte (zn) :
invloed, portee, reikwijdte, strekking, uitwerking
boodschap (zn) :
inhoud, kerngedachte, portee, strekking, tendens
ratio (zn) :
betekenis, beweegreden, grond, strekking
bedoeling (zn) :
betekenis, significatie, strekking, zin
tendens (zn) :
bedoeling, strekking, teneur
teneur (zn) :
geest, inhoud, strekking
raam (zn) :
kader, lijn, strekking
pointe (zn) :
betekenis, strekking

woordverbanden van ‘strekking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0028 c