belangrijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

belangrijkheid (zn) :
belang, betekenis, gewicht, gewichtigheid, importantie, relevantie

als synoniem van een ander trefwoord:

betekenis (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte
belang (zn) :
belangrijkheid, betekenis, draagwijdte, ernst, gewicht, gewichtigheid, importantie, relevantie, significantie, waarde, zwaarte
gewicht (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, betekenis, ernst, gewichtigheid, importantie, invloed, relevantie, significantie, waarde
importantie (zn) :
belang, belangrijkheid, betekenis, gewicht, gewichtigheid, relevantie, significantie, waarde, zwaarte

woordverbanden van ‘belangrijkheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

gewicht:
belang, belangrijkheid, betekenis, kracht, invloed, waarde, nut (niet: draagwijdte)

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c