invloed

als woordenboektrefwoord:

invloed:
m. (-en), werking van de ene zaak op de andere ; vermogen, gezag, overwicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

invloed (zn) :
gezag, effect, druk, greep, stimulans, macht, vat, uitwerking, autoriteit, zeggenschap, gewicht, inwerking, overwicht
invloed (zn) :
gevolg, werking, uitwerking, draagwijdte
invloed (zn) :
kruiwagen, ellebogenwerk, ellebogen
invloed (zn) :
inductie, beïnvloeding
invloed (zn) :
aanzien, krediet

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
effect, uitslag, opbrengst, kracht, uitvoering, werking, uitwerking, resultaat, antwoord, nawerking, uitkomst, invloed, nasleep, consequentie, voortvloeisel, weerslag, uitvloeisel, repercussie, uitwerksel
uitwerking (zn) :
afloop, effect, uitslag, kracht, gevolg, werking, resultaat, uitkomst, werkzaamheid, invloed, bewerking, voortvloeisel, extensie, uitwerksel, oppuntstelling
macht (zn) :
gezag, overheersing, greep, kracht, sterkte, uitwerking, heerschappij, stortvloed, invloed, potentie, vermogen, overwicht, force
aanzien (zn) :
grootheid, luister, glans, hoogheid, eer, betekenis, invloed, gewicht, achting, prestige, hoogachting, air, achtbaarheid, egard
gewicht (zn) :
belang, aanzien, ernst, relevantie, betekenis, waarde, invloed, significantie, importantie, gewichtigheid, belangrijkheid
werking (zn) :
impact, effect, gevolg, functie, uitwerking, resultaat, invloed, voortvloeisel, uitvloeisel
gezag (zn) :
macht, autoriteit, invloed, reputatie, prestige, overwicht, meesterschap
krediet (zn) :
gezag, geloof, aanzien, vertrouwen, invloed, geloofwaardigheid
autoriteit (zn) :
gezag, bevoegdheid, macht, invloed, zeggenschap, overwicht
druk (zn) :
aandringen, stress, drang, invloed, aandrang, pressie
draagwijdte (zn) :
uitwerking, strekking, invloed, reikwijdte, portee
impact (zn) :
werking, invloed, inwerking, draagwijdte
overwicht (zn) :
gezag, aanzien, macht, invloed, prestige
macht (zn) :
belang, betekenis, autoriteit, invloed
stem (zn) :
stemrecht, invloed, zeggenschap
vat (zn) :
greep, houvast, invloed, grip
greep (zn) :
invloed

woordverbanden van ‘invloed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

invloed
oorzaak, reden

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c