invloed

als woordenboektrefwoord:

invloed:
m. (-en), werking van de ene zaak op de andere ; vermogen, gezag, overwicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

invloed (zn):
autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap
invloed (zn):
draagwijdte, gevolg, uitwerking, werking
invloed (zn):
ellebogen, ellebogenwerk, kruiwagen
invloed (zn):
beïnvloeding, inductie
invloed (zn):
aanzien, krediet

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
uitwerking (zn) :
afloop, bewerking, effect, extensie, gevolg, invloed, kracht, oppuntstelling, resultaat, uitkomst, uitslag, uitwerksel, voortvloeisel, werking, werkzaamheid
macht (zn) :
force, gezag, greep, heerschappij, invloed, kracht, overheersing, overwicht, potentie, sterkte, stortvloed, uitwerking, vermogen
aanzien (zn) :
achtbaarheid, achting, air, betekenis, eer, egard, gewicht, glans, grootheid, hoogachting, hoogheid, invloed, luister, prestige
gewicht (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, betekenis, ernst, gewichtigheid, importantie, invloed, relevantie, significantie, waarde
werking (zn) :
effect, functie, gevolg, impact, invloed, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel
gezag (zn) :
autoriteit, invloed, macht, meesterschap, overwicht, prestige, reputatie
krediet (zn) :
aanzien, geloof, geloofwaardigheid, gezag, invloed, vertrouwen
autoriteit (zn) :
gezag, invloed, macht, overwicht, zeggenschap, bevoegdheid
druk (zn) :
aandrang, aandringen, drang, invloed, pressie, stress
draagwijdte (zn) :
invloed, portee, reikwijdte, strekking, uitwerking
impact (zn) :
draagwijdte, invloed, inwerking, werking
overwicht (zn) :
aanzien, gezag, invloed, macht, prestige
macht (zn) :
autoriteit, belang, betekenis, invloed
stem (zn) :
invloed, stemrecht, zeggenschap
vat (zn) :
greep, grip, houvast, invloed
greep (zn) :
invloed

woordverbanden van ‘invloed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

invloed
oorzaak, reden
zie ook:
invloed hebben, invloed hebben op, invloed uitoefenen op, onder invloed, van invloed zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0024 c