invloed

als woordenboektrefwoord:

invloed:
m. (-en), werking van de ene zaak op de andere ; vermogen, gezag, overwicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

invloed (zn) :
autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap
invloed (zn) :
draagwijdte, gevolg, uitwerking, werking
invloed (zn) :
ellebogen, ellebogenwerk, kruiwagen
invloed (zn) :
beïnvloeding, inductie
invloed (zn) :
aanzien, krediet

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
uitwerking (zn) :
afloop, bewerking, effect, extensie, gevolg, invloed, kracht, oppuntstelling, resultaat, uitkomst, uitslag, uitwerksel, voortvloeisel, werking, werkzaamheid
macht (zn) :
force, gezag, greep, heerschappij, invloed, kracht, overheersing, overwicht, potentie, sterkte, stortvloed, uitwerking, vermogen
aanzien (zn) :
achtbaarheid, achting, air, betekenis, eer, egard, gewicht, glans, grootheid, hoogachting, hoogheid, invloed, luister, prestige
gewicht (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, betekenis, ernst, gewichtigheid, importantie, invloed, relevantie, significantie, waarde
werking (zn) :
effect, functie, gevolg, impact, invloed, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel
gezag (zn) :
autoriteit, invloed, macht, meesterschap, overwicht, prestige, reputatie
krediet (zn) :
aanzien, geloof, geloofwaardigheid, gezag, invloed, vertrouwen
autoriteit (zn) :
gezag, invloed, macht, overwicht, zeggenschap, bevoegdheid
druk (zn) :
aandrang, aandringen, drang, invloed, pressie, stress
draagwijdte (zn) :
invloed, portee, reikwijdte, strekking, uitwerking
impact (zn) :
draagwijdte, invloed, inwerking, werking
overwicht (zn) :
aanzien, gezag, invloed, macht, prestige
macht (zn) :
autoriteit, belang, betekenis, invloed
stem (zn) :
invloed, stemrecht, zeggenschap
vat (zn) :
greep, grip, houvast, invloed
greep (zn) :
invloed

woordverbanden van ‘invloed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

invloed
oorzaak, reden

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c