gevolg

als woordenboektrefwoord:

gevolg:
o. (-en), stoet van volgelingen ; voortgang ; resultaat.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
gevolg (zn) :
cortège, entourage, geleide, hofhouding, hofstoet, kring, stoet, suite, volgelingen
gevolg (zn) :
tengevolge
gevolg (zn) :
aanhang

als synoniem van een ander trefwoord:

uitkomst (zn) :
afloop, bevinding, conclusie, effect, eind, einde, facit, gevolg, oplossing, output, rendement, resultaat, slot, slotsom, totaal, uitslag, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel, vrucht, werkzaamheid
uitwerking (zn) :
afloop, bewerking, effect, extensie, gevolg, invloed, kracht, oppuntstelling, resultaat, uitkomst, uitslag, uitwerksel, voortvloeisel, werking, werkzaamheid
antwoord (zn) :
beantwoording, bericht, bescheid, beslissing, gevolg, oplossing, reactie, repliek, respons, response, responsie, sjoechem, uitsluitsel, weerwoord
resultaat (zn) :
afloop, bevinding, consequentie, effect, einduitkomst, gevolg, uitkomst, uitslag, uitwerking, uitwerksel, voortbrengsel, voortvloeisel
werking (zn) :
effect, functie, gevolg, impact, invloed, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel
consequentie (zn) :
gevolg, implicatie, napijn, resultaat, uitvloeisel, voortvloeisel
weerslag (zn) :
gevolg, reactie, repercussie, terugslag, terugwerking, weerbots
effect (zn) :
gevolg, kracht, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, werking
stoet (zn) :
gevolg, omgang, optocht, processie, rij, sleep, suite, trein
terugslag (zn) :
gevolg, reactie, repercussie, weerbots, weerslag
aanhang (zn) :
consorten, fractie, gevolg, partij, volgelingen
uitslag (zn) :
afloop, gevolg, resultaat, uitkomst, uitloop
invloed (zn) :
draagwijdte, gevolg, uitwerking, werking
kring (zn) :
bond, gevolg, gezelschap, ressort, troep
hof (zn) :
gevolg, hofhouding

woordverbanden van ‘gevolg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gevolg, nasleep

Gevolg kan van een enkel geval gezegd worden. Door nasleep verstaat men eene reeks van meestal treurige gevolgen. Met al den nasleep van dien beteekent: met al wat er uit volgt. De expeditie naar Mexico had voor de Franschen een droevigen nasleep.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 466:

nagevolg, gevolg, nasleep

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gevolg
oorzaak, reden

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c