gevolg

als woordenboektrefwoord:

gevolg:
o. (-en), stoet van volgelingen ; voortgang ; resultaat.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevolg (zn) :
effect, uitslag, opbrengst, kracht, uitvoering, werking, uitwerking, resultaat, antwoord, nawerking, uitkomst, invloed, nasleep, consequentie, voortvloeisel, weerslag, uitvloeisel, repercussie, uitwerksel
gevolg (zn) :
kring, stoet, hofhouding, geleide, suite, entourage, volgelingen, hofstoet, cortège
gevolg (zn) :
tengevolge
gevolg (zn) :
aanhang

als synoniem van een ander trefwoord:

uitkomst (zn) :
vrucht, afloop, effect, uitslag, bevinding, gevolg, einde, uitwerking, resultaat, oplossing, totaal, eind, werkzaamheid, slotsom, conclusie, rendement, slot, voortvloeisel, uitvloeisel, output, facit
uitwerking (zn) :
afloop, effect, uitslag, kracht, gevolg, werking, resultaat, uitkomst, werkzaamheid, invloed, bewerking, voortvloeisel, extensie, uitwerksel, oppuntstelling
antwoord (zn) :
bericht, gevolg, reactie, beslissing, oplossing, weerwoord, uitsluitsel, respons, repliek, response, sjoechem, beantwoording, bescheid, responsie
resultaat (zn) :
afloop, effect, uitslag, gevolg, bevinding, uitwerking, uitkomst, consequentie, voortvloeisel, voortbrengsel, uitwerksel, einduitkomst
werking (zn) :
impact, effect, gevolg, functie, uitwerking, resultaat, invloed, voortvloeisel, uitvloeisel
consequentie (zn) :
gevolg, resultaat, implicatie, voortvloeisel, uitvloeisel, napijn
weerslag (zn) :
gevolg, reactie, terugslag, repercussie, terugwerking, weerbots
effect (zn) :
kracht, gevolg, werking, uitwerking, resultaat, uitvloeisel
stoet (zn) :
gevolg, rij, omgang, optocht, trein, processie, suite, sleep
terugslag (zn) :
gevolg, reactie, weerslag, repercussie, weerbots
aanhang (zn) :
gevolg, fractie, partij, consorten, volgelingen
uitslag (zn) :
uitloop, afloop, gevolg, resultaat, uitkomst
invloed (zn) :
gevolg, werking, uitwerking, draagwijdte
kring (zn) :
troep, gevolg, gezelschap, bond, ressort
hof (zn) :
gevolg, hofhouding

woordverbanden van ‘gevolg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gevolg, nasleep

Gevolg kan van een enkel geval gezegd worden. Door nasleep verstaat men eene reeks van meestal treurige gevolgen. Met al den nasleep van dien beteekent: met al wat er uit volgt. De expeditie naar Mexico had voor de Franschen een droevigen nasleep.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 466:

nagevolg, gevolg, nasleep

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gevolg
oorzaak, reden

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c