hof

als woordenboektrefwoord:

hof:
m. (hoven), tuin.
hof:
o. (hoven), vorstelijk verblijf ; de vorst met zijn familie ; gerechtshof.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hof (zn):
binnenplaats, boomgaard, cour, erf, gaard, plaats, tuin
hof (zn):
gerechtshof, raad, rechtbank, tribunaal
hof (zn):
cour, hofzaal, paleis
hof (zn):
gevolg, hofhouding

als synoniem van een ander trefwoord:

tuin (zn) :
achtertuin, bloementuin, gaard, gaarde, groentetuin, hof, hortus, hoving, plantentuin, rotstuin, voortuin, moestuin
gerecht (zn) :
gerechtshof, hof, justitie, rechtbank, rechtscollege, rechtzaal, tribunaal, vierschaar
erf (zn) :
binnenplaats, gebied, grond, heem, hoenderhof, hof, koer, plaats, werf
plaats (zn) :
binnenhof, binnenplaats, binnenplein, erf, hof
plantsoen (zn) :
aanleg, hof, park, parkje
gaard (zn) :
hof, lusthof, tuin
gaarde (zn) :
gaard, hof, tuin
paleis (zn) :
hof

woordverbanden van ‘hof’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hof, tuin, gaarde, park, warande

Hof — tuin — gaarde — park — warande. Tuin is in het algemeen elk omsloten stuk grond (vgl. bij Haag); allengs heeft het de beteekenis van bloemhof, lusthof gekregen. Hof had dezelfde beteekenis, doch is thans meest in gebruik voor de plek, waar de moesgroenten geteeld worden. Wordt tuin in deze beteekenis gebruikt, dan moet er een bepalend woord voorgevoegd: moestuin, groentetuin, de slatuintjes; hof komt in de eerste beteekenis nog voor in lusthof, bloemhof. Oudtijds had gaarde dezelfde beteekenis als tuin, en nog in dichterlijke taal en in het dialect hiervoor in gebruik. Het oudere woord warande, eigenlijk een park, waarin gejaagd wordt, dat bij Vondel (warande der dieren) en ook later nog als lustwarand enz. bij dichters voorkomt, is thans geheel verdwenen. Rark voor lusthof, is in deze beteekenis aan het Fransch ontleend en beteekende oorspronkelijk, evenals tuin, eene omheinde plek grond; in hertenpark , hoenderpark e. a. heeft het nog eenigszins de oude beteekenis bewaard. Thans wordt het gewoonlijk gezegd van een tuin van zeer grooten omvang en sierlijken aanleg.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hof, tuin

HOF, TUIN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 251.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
het hof maken, hof van eden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.186.117.

debug info: 0.0022 c