uitkomst

als woordenboektrefwoord:

uitkomst:
v. (-en), afloop, uitslag ; redding, hulp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitkomst (zn) :
afloop, bevinding, conclusie, effect, eind, einde, facit, gevolg, oplossing, output, rendement, resultaat, slot, slotsom, totaal, uitslag, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel, vrucht, werkzaamheid
uitkomst (zn) :
bijstand, hulp, oplossing, redding, steun, uitkom, uitweg

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
uitwerking (zn) :
afloop, bewerking, effect, extensie, gevolg, invloed, kracht, oppuntstelling, resultaat, uitkomst, uitslag, uitwerksel, voortvloeisel, werking, werkzaamheid
resultaat (zn) :
afloop, bevinding, consequentie, effect, einduitkomst, gevolg, uitkomst, uitslag, uitwerking, uitwerksel, voortbrengsel, voortvloeisel
einde (zn) :
afloop, afsluiting, besluit, beëindiging, eind, ontknoping, slot, sluiting, uitkomst, voleindiging, voleinding
product (zn) :
brouwsel, maaksel, opbrengst, resultaat, schepping, schepsel, uitkomst, voortbrengsel, vrucht
totaal (zn) :
eindafrekening, eindbedrag, geheel, som, summa, totaalbedrag, uitkomst, verzameling
slotsom (zn) :
afloop, besluit, bevinding, conclusie, einduitkomst, gevolgtrekking, uitkomst
redding (zn) :
behoud, behoudenis, bevrijding, heil, hulp, uitkomst, verlossing
eind (zn) :
afloop, einde, laatste, resultaat, slot, uiterste, uitkomst
soelaas (zn) :
hulp, solaas, troost, uitkomst, verlichting, vertroosting
conclusie (zn) :
besluit, eindoordeel, gevolgtrekking, slotsom, uitkomst
afloop (zn) :
einde, resultaat, slot, slotsom, uiteinde, uitkomst
afloop (zn) :
besluit, ontknoping, resultaat, uitkomst, uitslag
oplossing (zn) :
antwoord, raad, reddingsmiddel, uitkomst, uitweg
uitslag (zn) :
afloop, gevolg, resultaat, uitkomst, uitloop
output (zn) :
opbrengst, productie, uitkomst, uitvoer
bevinding (zn) :
conclusie, resultaat, uitkomst
facit (zn) :
bedrag, som, uitkomst
uitweg (zn) :
oplossing, uitkomst
slot (zn) :
uitkomst

woordverbanden van ‘uitkomst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c