uitkomst

als woordenboektrefwoord:

uitkomst:
v. (-en), afloop, uitslag ; redding, hulp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitkomst (zn) :
vrucht, afloop, effect, uitslag, bevinding, gevolg, einde, uitwerking, resultaat, oplossing, totaal, eind, werkzaamheid, slotsom, conclusie, rendement, slot, voortvloeisel, uitvloeisel, output, facit
uitkomst (zn) :
oplossing, steun, bijstand, hulp, redding, uitweg, uitkom

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
effect, uitslag, opbrengst, kracht, uitvoering, werking, uitwerking, resultaat, antwoord, nawerking, uitkomst, invloed, nasleep, consequentie, voortvloeisel, weerslag, uitvloeisel, repercussie, uitwerksel
uitwerking (zn) :
afloop, effect, uitslag, kracht, gevolg, werking, resultaat, uitkomst, werkzaamheid, invloed, bewerking, voortvloeisel, extensie, uitwerksel, oppuntstelling
resultaat (zn) :
afloop, effect, uitslag, gevolg, bevinding, uitwerking, uitkomst, consequentie, voortvloeisel, voortbrengsel, uitwerksel, einduitkomst
einde (zn) :
besluit, afsluiting, afloop, sluiting, uitkomst, ontknoping, eind, slot, voleinding, voleindiging, beëindiging
product (zn) :
vrucht, schepsel, opbrengst, resultaat, uitkomst, schepping, brouwsel, maaksel, voortbrengsel
totaal (zn) :
verzameling, som, geheel, uitkomst, totaalbedrag, eindbedrag, eindafrekening, summa
slotsom (zn) :
besluit, afloop, bevinding, uitkomst, conclusie, gevolgtrekking, einduitkomst
redding (zn) :
verlossing, bevrijding, uitkomst, hulp, behoud, heil, behoudenis
eind (zn) :
afloop, uiterste, einde, resultaat, uitkomst, laatste, slot
soelaas (zn) :
troost, verlichting, uitkomst, hulp, vertroosting, solaas
conclusie (zn) :
besluit, uitkomst, slotsom, gevolgtrekking, eindoordeel
afloop (zn) :
uiteinde, einde, resultaat, uitkomst, slotsom, slot
afloop (zn) :
besluit, uitslag, resultaat, uitkomst, ontknoping
oplossing (zn) :
raad, antwoord, uitkomst, uitweg, reddingsmiddel
uitslag (zn) :
uitloop, afloop, gevolg, resultaat, uitkomst
output (zn) :
opbrengst, uitvoer, uitkomst, productie
bevinding (zn) :
resultaat, uitkomst, conclusie
facit (zn) :
som, uitkomst, bedrag
uitweg (zn) :
oplossing, uitkomst
slot (zn) :
uitkomst

woordverbanden van ‘uitkomst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c