bedrag

als woordenboektrefwoord:

bedrag:
o. (-en), som.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedrag (zn) :
actief, activa, barema, douceurtje, eregeld, facit, geldsom, passief, premie, prijs, rente, schuld, som, somma, summa, tarief, tegemoetkoming, vergoeding
bedrag (zn) :
hoofdsom, hypotheek, interest, lening, lump sum

als synoniem van een ander trefwoord:

som (zn) :
bedrag, einduitkomst, facit, optelling, summa, totaal
actief (zn) :
activum, activa, baat, baten, bedrag, inkomsten
post (zn) :
bedrag, boeking, uitgave
facit (zn) :
bedrag, som, uitkomst
som (zn) :
bedrag, somma

woordverbanden van ‘bedrag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bedrag, beloop

De hoegrootheid van eene som. Bedrag is de juiste som; beloop haar vermoedelijk bedrag.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 222:

bedrag, beloop

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c