baten

als woordenboektrefwoord:

baten:
(baatte, gebaat), voordelig zijn ; helpen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

baten (ww):
afkorten, dienen, helpen, korten, voordeel geven

als synoniem van een ander trefwoord:

winst (ww) :
baat, baten, debiet, gewin, nut, oogst, opbrengst, profijt, provenu, rendement, resultaat, verdienste, voordeel, vrucht, winstcijfer, winstcijfers
werken (ww) :
baten, beïnvloeden, dienen, effect sorteren, helpen, invloed hebben, invloed hebben op, invloed uitoefenen op, uitwerken
dienen (ww) :
baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen
helpen (ww) :
baten, bevorderen, korten, werken
dienst doen (ww) :
baten, dienen, helpen
korten (ww) :
baten, helpen
uithalen (ww) :
baten, helpen
opbrengst (zn) :
baat, baten, gewin, oogst, profijt, rendement, vangst, verdienste, voortbrengsel, vrucht, winst, winstcijfer, winstcijfers
actief (zn) :
activum, activa, baat, baten, bedrag, inkomsten

woordverbanden van ‘baten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
baat

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c