bijstaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijstaan (ww):
assisteren, helpen, ondersteunen, ruggensteunen, steunen, te hulp komen, terzijde staan

als synoniem van een ander trefwoord:

helpen (ww) :
assisteren, begunstigen, behulpzaam zijn, bijdragen, bijdragen tot, bijstaan, invallen, medewerken, meehelpen, ondersteunen, pousseren, ruggensteunen, seconderen, steunen, tegemoetkomen, terzijde staan, van dienst zijn, vooruithelpen
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
ondersteunen (ww) :
begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
tegemoetkomen (ww) :
bijdragen, bijspringen, bijstaan, inwilligen, tegemoet komen, verhelpen, verlichten
begeleiden (ww) :
backen, bijstaan, coachen, ondersteunen, opleiden, opvangen, superviseren
assisteren (ww) :
bijstaan, helpen, meewerken
adviseren (ww) :
begeleiden, bijstaan
schragen (ww) :
bijstaan, sterken

woordverbanden van ‘bijstaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijspringen, bijstaan, helpen, ondersteunen

Bijspringen — bijstaan — helpen — ondersteunen. Zijne krachten met die van een ander vereenigen, wanneer deze niet toereikend zijn. Helpen en ondersteunen worden ook gebezigd met eene zaak als onderwerp. De pilaren helpen de muren van het gewelf dragen: ondersteunen het gewelf. Helpen is medewerking verleenen in het algemeen; bijspringen tijdelijk en snel, in nood of gevaar, hulp verleenen; bijstaan is eigenlijk bij iemand gaan staan, en fig. hem behulpzaam zijn in het volvoeren of het dragen van iets, dat hem zwaar valt; ondersteunen iemand of iets staande houden, hem voor vallen of instorten behoeden. Bijstaan is dus een rechtstreeksch medewerken om iemand tot een doel te brengen of den last te verlichten, terwijl ondersteunen meer is, iemand door het verleenen van hulp, en het steunen van diens kracht in staat stellen om tot het doel te komen, of zijn last gemakkelijker te dragen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bijspringen, bijstaan, helpen

BIJSPRINGEN, BIJSTAAN, HELPEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 363.

in hedendaagse spelling:
bijstaan, voorstaan, handhaven, schoren, schragen, steunen, stutten

BIJSTAAN, VOORSTAAN, HANDHAVEN, SCHOREN, SCHRAGEN, STEUNEN, STUTTEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 277.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijstaan
afvallen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c