bijstaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijstaan (ww) :
helpen, ondersteunen, steunen, te hulp komen, assisteren, terzijde staan, ruggensteunen

als synoniem van een ander trefwoord:

helpen (ww) :
bijstaan, bijdragen, invallen, ondersteunen, van dienst zijn, steunen, assisteren, bijdragen tot, behulpzaam zijn, begunstigen, meehelpen, tegemoetkomen, seconderen, vooruithelpen, terzijde staan, ruggensteunen, medewerken, pousseren
steunen (ww) :
bijstaan, helpen, bevorderen, goedkeuren, toejuichen, beschermen, promoten, begunstigen, sterken, patroneren, ruggensteunen, onderschrijven
ondersteunen (ww) :
opbeuren, bijstaan, begeleiden, helpen, bevorderen, beschermen, steunen, vasthouden, supporteren, souteneren, ruggensteunen, rugsteunen
tegemoetkomen (ww) :
bijstaan, bijdragen, verhelpen, bijspringen, verlichten, tegemoet komen, inwilligen
begeleiden (ww) :
opvangen, bijstaan, opleiden, ondersteunen, coachen, superviseren, backen
assisteren (ww) :
bijstaan, helpen, meewerken
adviseren (ww) :
bijstaan, begeleiden
schragen (ww) :
bijstaan, sterken

woordverbanden van ‘bijstaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijne krachten met die van een ander vereenigen, wanneer deze niet toereikend zijn. Helpen en ondersteunen worden ook gebezigd met eene zaak als onderwerp. De pilaren helpen de muren van het gewelf dragen: ondersteunen het gewelf. Helpen is medewerking verleenen in het algemeen; bijspringen tijdelijk en snel, in nood of gevaar, hulp verleenen; bijstaan is eigenlijk bij iemand gaan staan, en fig. hem behulpzaam zijn in het volvoeren of het dragen van iets, dat hem zwaar valt; ondersteunen iemand of iets staande houden, hem voor vallen of instorten behoeden. Bijstaan is dus een rechtstreeksch medewerken om iemand tot een doel te brengen of den last te verlichten, terwijl ondersteunen meer is, iemand door het verleenen van hulp, en het steunen van diens kracht in staat stellen om tot het doel te komen, of zijn last gemakkelijker te dragen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 363:

bijspringen, bijstaan, helpen

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 277:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijstaan
afvallen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c