voorstaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

propageren (ww) :
adverteren, verkondigen, verspreiden, voorstaan
verdedigen (ww) :
bepleiten, opkomen voor, voorspreken, voorstaan

woordverbanden van ‘voorstaan’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanhangen, volgen, voorstaan

De beteekenis is: iemand toegedaan zijn. Bij aanhangen wordt bovendien eene zekere mate van gehechtheid verondersteld. Volgen duidt minder de gehechtheid aan, dan wel het aannemen en handelen naar de leer en beginselen van iemand; terwijl voorstaan bovendien het verdedigen van dien persoon, het bevorderen zijner belangen of het verbreiden zijner leerstellingen uitdrukt. Uit volle overtuiging hing hij Calvijn aan. De Prins volgde Gomarus, terwijl de Raadpensionaris Arminius voorstond.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 277:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c