helpen

als woordenboektrefwoord:

helpen:
(hielp, geholpen), bijstaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

helpen (ww) :
bijstaan, bijdragen, invallen, ondersteunen, van dienst zijn, steunen, assisteren, bijdragen tot, behulpzaam zijn, begunstigen, meehelpen, tegemoetkomen, seconderen, vooruithelpen, terzijde staan, ruggensteunen, medewerken, pousseren
helpen (ww) :
verplegen, hoeden, omkijken naar, zorgen voor, passen op, toezien op, verzorgen, waken over, zich ontfermen over, zich erbarmen over
helpen (ww) :
werken, bevorderen, baten, korten
helpen (ww) :
bedienen, dienen, gerieven
helpen (ww) :
steriliseren, castreren
helpen (ww) :
genezen, redden

als synoniem van een ander trefwoord:

steunen (ww) :
bijstaan, helpen, bevorderen, goedkeuren, toejuichen, beschermen, promoten, begunstigen, sterken, patroneren, ruggensteunen, onderschrijven
ondersteunen (ww) :
opbeuren, bijstaan, begeleiden, helpen, bevorderen, beschermen, steunen, vasthouden, supporteren, souteneren, ruggensteunen, rugsteunen
werken (ww) :
uitwerken, effect sorteren, helpen, beïnvloeden, dienen, invloed hebben op, invloed hebben, invloed uitoefenen op, baten
bevoordelen (ww) :
helpen, bevorderen, beschermen, voortrekken, bevoorrechten, begunstigen, matsen, protegeren, favoriseren, begenadigen
dienen (ww) :
nuttig zijn, strekken, geschikt zijn, bijdragen, voorkomen, helpen, van dienst zijn, van pas komen, bedienen, baten
zorgen (ww) :
passen, helpen, hoeden, omkijken, toezien, besturen, bedienen, ontfermen, bestieren, managen, erbarmen
bijstaan (ww) :
helpen, ondersteunen, steunen, te hulp komen, assisteren, terzijde staan, ruggensteunen
bijdragen (ww) :
meedoen, helpen, aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, stimuleren, toedoen, medewerken
begunstigen (ww) :
zegenen, helpen, bevorderen, bevoorrechten, bevoordelen, favoriseren, begenadigen
meewerken (ww) :
meedoen, bijdragen, helpen, assisteren, meehelpen, contribueren
bedienen (ww) :
helpen, serveren, van dienst zijn, nalopen, dienen, gerieven
verzorgen (ww) :
onderhouden, helpen, verplegen, behandelen, soigneren
baten (ww) :
helpen, voordeel geven, afkorten, dienen, korten
opereren (ww) :
helpen, behandelen, opensnijden
invallen (ww) :
helpen, waarnemen, inspringen
assisteren (ww) :
bijstaan, helpen, meewerken
lenen (ww) :
helpen, geven, aanbieden
dienst doen (ww) :
helpen, dienen, baten
bedelen (ww) :
helpen, begunstigen
toedoen (ww) :
bijdragen, helpen
korten (ww) :
helpen, baten
uithalen (ww) :
helpen, baten
redden (ww) :
helpen
slepen (ww) :
helpen
genezen (bn) :
helpen, beter worden, herstellen, overgaan, helen

woordverbanden van ‘helpen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijne krachten met die van een ander vereenigen, wanneer deze niet toereikend zijn. Helpen en ondersteunen worden ook gebezigd met eene zaak als onderwerp. De pilaren helpen de muren van het gewelf dragen: ondersteunen het gewelf. Helpen is medewerking verleenen in het algemeen; bijspringen tijdelijk en snel, in nood of gevaar, hulp verleenen; bijstaan is eigenlijk bij iemand gaan staan, en fig. hem behulpzaam zijn in het volvoeren of het dragen van iets, dat hem zwaar valt; ondersteunen iemand of iets staande houden, hem voor vallen of instorten behoeden. Bijstaan is dus een rechtstreeksch medewerken om iemand tot een doel te brengen of den last te verlichten, terwijl ondersteunen meer is, iemand door het verleenen van hulp, en het steunen van diens kracht in staat stellen om tot het doel te komen, of zijn last gemakkelijker te dragen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Meewerken, dat, iets zijn doel nader komt of iemand zijn doel bereikt.

Bevorderen heeft de bijgedachte, dat de medewerking geschiedt om het doel zoo spoedig of volkomen mogelijk te bereiken (vorderen = verder gaan). Helpen, is meer zijn kracht met die van een ander vereenigen; op den uitslag wordt niet zoo zeer gelet. Bijdragen beteekent bij de reeds gebruikte middelen nog een ander voegen: „Op alle wijzen moet dus de vorst de studie der rechtswetenschap bevorderen." Matigheid bevordert de gezondheid. Ik zal u gaarne bij dat werk helpen. „De partijschap doofde allengs uit, waartoe de nieuwe regeeringsvorm niet weinig bijdroeg."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 363:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c