opereren

als woordenboektrefwoord:

opereren:
(opereerde, geopereerd), een operatie verrichten ; militaire bewegingen uitvoeren (een leger).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opereren (ww) :
functioneren, handelen, handelend optreden, optreden, te werk gaan, werken
opereren (ww) :
behandelen, helpen, opensnijden

als synoniem van een ander trefwoord:

dienen (ww) :
dienst doen, figureren, functioneren, fungeren, occuperen, opereren, optreden, werken
handelen (ww) :
ageren, doen, in actie komen, opereren, optreden, te werk gaan, verrichten
werken (ww) :
aan staan, doen, draaien, functioneren, gaan, lopen, marcheren, opereren
optreden (ww) :
handelen, opereren, stappen ondernemen, te werk gaan
functioneren (ww) :
draaien, in bedrijf zijn, lopen, opereren, werken

woordverbanden van ‘opereren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c