interest

als woordenboektrefwoord:

interest:
m. (-en), belang; rente.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

interest (zn) :
intrest, rente

als synoniem van een ander trefwoord:

bedrag (zn) :
hoofdsom, hypotheek, interest, lening, lump sum

woordverbanden van ‘interest’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

interest, rente

Rente is de werkelijke opbrengst van een uitgezet kapitaal; interest de overwinst, die men bij de gewone rente krijgt. Behoeft men niet te vreezen voor verlies van kapitaal, dan is men tevreden met de rente, bestaat die vrees wel, dan eischt men iets meer voor de risico; hetgeen men zoo meer krijgt met de rente te zamen is dan interest. Deze wetenschappelijke onderscheiding wordt intusschen in het dagelijksch leven niet in acht genomen; men gebruikt rente en interest door elkaar. In rechten spreekt men van rente bij een fonds perdu, b.v. lijfrente, waarbij men aanspraak heeft op eene voortdurende uitkeering, maar niet op de hoofdsom of het kapitaal. Bij de interest behoudt men het recht op de hoofdsom.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 132:

rente, interest

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 384:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c