opkomst

als woordenboektrefwoord:

opkomst:
v. begin; oorsprong; ontstaan ; vooruitgang ; herstel van een ziekte ; samenkomst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
begin (zn) :
aanhef, aanloop, aanvang, aanzet, beginperiode, beginsel, inleiding, intrede, kiem, opening, opkomst, opmaat, prelude, start, vertrek
ontstaan (zn) :
aanvang, genese, genesis, ontstaansgeschiedenis, oorsprong, oorzaak, opkomst, wording, wordingsgeschiedenis, wordingsproces
publiek (zn) :
auditorium, gegadigden, gehoor, kijkers, mensen, opkomst, toehoorders, toeschouwers, zaal
entree (zn) :
binnenkomst, inkom, intrede, opkomen, opkomst
doorbraak (zn) :
omwenteling, opkomst

woordverbanden van ‘opkomst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
rente, interest, woeker, cijns, opbrengst, opkomst, inkomst, inkomen

RENTE, INTEREST, WOEKER, CIJNS, OPBRENGST, OPKOMST, INKOMST, INKOMEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 384.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opkomst
verval
zie ook:
in opkomst zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c