opkomst

als woordenboektrefwoord:

opkomst:
v. begin; oorsprong; ontstaan ; vooruitgang ; herstel van een ziekte ; samenkomst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
groeien, was, uitbreiding, verhoging, vooruitgang, opgroeien, opkomst, toename, ontwikkeling, stijging, rijping, aanwas, wasdom, rijpingsproces, groeiproces, ontplooiing, vermeerdering, ontwikkelingsgang, toeneming
begin (zn) :
opening, vertrek, aanhef, beginsel, opkomst, start, inleiding, kiem, aanloop, aanzet, aanvang, intrede, opmaat, prelude, beginperiode
ontstaan (zn) :
oorzaak, opkomst, oorsprong, aanvang, genesis, wording, wordingsproces, wordingsgeschiedenis, ontstaansgeschiedenis, genese
publiek (zn) :
opkomst, mensen, zaal, gehoor, auditorium, toeschouwers, toehoorders, kijkers, gegadigden
entree (zn) :
opkomst, opkomen, binnenkomst, intrede, inkom
doorbraak (zn) :
opkomst, omwenteling

woordverbanden van ‘opkomst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 384:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opkomst
verval

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c