kiem

als woordenboektrefwoord:

kiem:
v. (-en), beginsel der jonge plant; oorsprong.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kiem (zn):
haard, oorsprong, wortel
kiem (zn):
keen, kaam
kiem (zn):
oorzaak
kiem (zn):
oog

als synoniem van een ander trefwoord:

begin (zn) :
aanhef, aanloop, aanvang, aanzet, beginperiode, beginsel, inleiding, intrede, kiem, opening, opkomst, opmaat, prelude, start, vertrek
oorsprong (zn) :
aanvang, ader, bakermat, begin, beginsel, bron, geboorte, genesis, grondslag, kiem, ontstaan, stam, wording, wortel, zaad
origine (zn) :
afkomst, afstamming, bron, herkomst, kiem, komaf, oorsprong, stam, wortel
bron (zn) :
begin, kiem, oorsprong, oorzaak, origine, stam, wortel
oog (zn) :
bladknop, kiem, knop, oculus, vruchtknop
geboorte (zn) :
bakermat, kiem, ontstaan, oorsprong
zaad (zn) :
kiem, pit

woordverbanden van ‘kiem’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
kiem, lot, loot, schot, spruit, telg

Kiem — lot — loot — schot — spruit — telg. Spruit is elke uitlooper aan eene plant; wordt de uitlooper uit het zaad bedoeld, die zich niet boven den grond verheft, dan spreekt men van kiem. Verheft de uitlooper zich boven den grond, dan is spruit de algemeene naam. Bevindt zich aan eene plant een uitlooper dan noemt men hem knop, zoolang er zich nog geen bladeren ontwikkeld hebben; is hij verder uitgeschoten dan spreekt men van schot, lot of loot. St. Janslot. De jonge boomen maken nu schot. Onder loot verstaat men dat lot, dat geschikt is om er afgenomen te worden en gebezigd te worden voor de aankweeking, terwijl telg elk klein boomscheutje is; ook zulk een, dat op zich zelf staat.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kiem, spruit, loot, lot

KIEM, SPRUIT, LOOT, LOT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 303.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c