spruit

als woordenboektrefwoord:

spruit:
v. (-en), loot; kiem ; jonge kool; (fig.) kind.
spruit:
v. (-en), bek van een gieter.
spruit:
o. (-en), uitschietend scheepstouw.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

spruit (zn) :
nakomeling, kind, afstammeling, telg
spruit (zn) :
uitloper, scheut, loot, ent
spruit (zn) :
riviertje

als synoniem van een ander trefwoord:

loot (zn) :
schoot, spruit, lot, stek, uitloper, scheut, twijg, aflegger, ent, afzetsel, uitspruitsel, stekje, spruitsel
uitspruitsel (zn) :
knopje, knop, blad, spruit, blaadje, uitloper, scheut, loot, spruitsel, scheutje, groensel
kind (zn) :
nakomeling, vrucht, nageslacht, spruit, kroost, telg, koter, loot, vlees en bloed
telg (zn) :
nakomeling, spruit, afstammeling, nazaat, loot, descendent, kadee
loot (zn) :
nakomeling, spruit, afstammeling, telg, boomscheut
afstammeling (zn) :
nakomeling, spruit, telg, nazaat, loot, descendent
schoot (zn) :
steek, spruit, lot, uitloper, scheut, loot
scheut (zn) :
spruit, stek, loot, uitspruitsel, stekje
tak (zn) :
spruit, teen, scheut, twijg, loot, rijs

woordverbanden van ‘spruit’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

kiem, lot, loot, schot, spruit, telg

Spruit is elke uitlooper aan eene plant; wordt de uitlooper uit het zaad bedoeld, die zich niet boven den grond verheft, dan spreekt men van kiem. Verheft de uitlooper zich boven den grond, dan is spruit de algemeene naam. Bevindt zich aan eene plant een uitlooper dan noemt men hem knop, zoolang er zich nog geen bladeren ontwikkeld hebben; is hij verder uitgeschoten dan spreekt men van schot, lot of loot. St. Janslot. De jonge boomen maken nu schot. Onder loot verstaat men dat lot, dat geschikt is om er afgenomen te worden en gebezigd te worden voor de aankweeking, terwijl telg elk klein boomscheutje is; ook zulk een, dat op zich zelf staat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 303:

kiem, spruit, loot, lot

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c