blad

als woordenboektrefwoord:

blad:
o. (-en, -eren, -ers en blaren), boom- of bloemblad. blaadje, o. (-s, bladertjes).
blad:
o. (-en), plat deel van een tafel, schaar, zaag. blaadje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

blad (zn):
dienblad, plateau, presenteerblad, schenkblad, theeblad
blad (zn):
krant, magazine, orgaan, periodiek, tijdschrift, uitgave
blad (zn):
pagina, papier, papiertje, stuk, vel, velletje
blad (zn):
blaadje, gebladerte, loof

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspruitsel (zn) :
blaadje, blad, groensel, knop, knopje, loot, scheut, scheutje, spruit, spruitsel, uitloper
krant (zn) :
blaadje, blad, orgaan, tijdschrift
tablet (zn) :
blad, planchet, vensterbank
vel (zn) :
blaadje, blad, bladzij, stuk
orgaan (zn) :
blad, krant, medium
plaat (zn) :
blad, plank
publicatie (zn) :
blad
tong (zn) :
blad
periodiek (bn) :
blad, tijdschrift

woordverbanden van ‘blad’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
blad, vel

Blad — vel. Een stuk papier van zekere grootte. Vel beteekent de volle uitgestrektheid, die bij de vervaardiging van het papier gegeven, en door de grootte van het schepraam bepaald wordt. Een boek papier bestaat uit vier en twintig vel. Blad is een grooter of kleiner gedeelte van een saamgevouwen of doorgesneden vel. In vakken bedrukte, saamgevouwen en naast elkander ingenaaide vellen vormen een boek. De meerdere of mindere grootte der bladen geeft aan de boekdeelen, daaruit gevormd, het bijzondere formaat, hetwelk wij gewoon zijn folio, quarto, octavo, enz. te noemen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
blad, vel

BLAD, VEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 371.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c