blad

als woordenboektrefwoord:

blad:
o. (-en, -eren, -ers en blaren), boom- of bloemblad. blaadje, o. (-s, bladertjes).
blad:
o. (-en), plat deel van een tafel, schaar, zaag. blaadje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

blad (zn) :
uitgave, krant, tijdschrift, orgaan, periodiek, magazine
blad (zn) :
dienblad, theeblad, plateau, schenkblad, presenteerblad
blad (zn) :
vel, stuk, papier, velletje, pagina, papiertje
blad (zn) :
blaadje, loof, gebladerte

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspruitsel (zn) :
knopje, knop, blad, spruit, blaadje, uitloper, scheut, loot, spruitsel, scheutje, groensel
krant (zn) :
blad, tijdschrift, blaadje, orgaan
tablet (zn) :
blad, vensterbank, planchet
vel (zn) :
stuk, blad, blaadje, bladzij
orgaan (zn) :
krant, blad, medium
plaat (zn) :
blad, plank
publicatie (zn) :
blad
tong (zn) :
blad
periodiek (bn) :
blad, tijdschrift

woordverbanden van ‘blad’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

blad, vel

Een stuk papier van zekere grootte. Vel beteekent de volle uitgestrektheid, die bij de vervaardiging van het papier gegeven, en door de grootte van het schepraam bepaald wordt. Een boek papier bestaat uit vier en twintig vel. Blad is een grooter of kleiner gedeelte van een saamgevouwen of doorgesneden vel. In vakken bedrukte, saamgevouwen en naast elkander ingenaaide vellen vormen een boek. De meerdere of mindere grootte der bladen geeft aan de boekdeelen, daaruit gevormd, het bijzondere formaat, hetwelk wij gewoon zijn folio, quarto, octavo, enz. te noemen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 371:

blad, vel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c