vel

als woordenboektrefwoord:

vel:
o. (-len), huid ; vlies op melk.
vel:
o. (-len), blad papier.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vel (zn):
bast, huid, pel, schil, vacht, vlies
vel (zn):
blaadje, blad, bladzij, stuk
vel (zn):
dierenvel, pels, vacht
vel (zn):
schil, vliesje
vel (zn):
zaan

als synoniem van een ander trefwoord:

blad (zn) :
pagina, papier, papiertje, stuk, vel, velletje
bast (zn) :
huid, lichaam, vel
bont (zn) :
pels, vacht, vel
vlies (zn) :
vacht, vel
huid (zn) :
skin, vel

woordverbanden van ‘vel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
blad, vel

Blad — vel. Een stuk papier van zekere grootte. Vel beteekent de volle uitgestrektheid, die bij de vervaardiging van het papier gegeven, en door de grootte van het schepraam bepaald wordt. Een boek papier bestaat uit vier en twintig vel. Blad is een grooter of kleiner gedeelte van een saamgevouwen of doorgesneden vel. In vakken bedrukte, saamgevouwen en naast elkander ingenaaide vellen vormen een boek. De meerdere of mindere grootte der bladen geeft aan de boekdeelen, daaruit gevormd, het bijzondere formaat, hetwelk wij gewoon zijn folio, quarto, octavo, enz. te noemen.

in hedendaagse spelling:
huid, vel

Huid — vel. Het algemeene bekleedsel van het dierlijk lichaam, bestaande uit de lederhuid en de opperhuid. Hoewel vel en huid dikwijls dooreen gebruikt worden, wijst huid eigenlijk de netvormige bekleeding van het lichaam aan, terwijl onder vel meer de geheele bedekking, de huid en wat zich daarop bevindt, verstaan wordt. Huid is de wetenschappelijke en beschaafde, vel de meer gemeenzame benaming. Huidziekten. Uit zijn vel springen. In een kwaad vel steken. In andere meer of minder platte uitdrukkingen gebruikt men echter weer huid. Zijne huid (leven) duur verkoopen. Iemand op zijne huid komen. Iemand de huid volschelden

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
blad, vel

BLAD, VEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 371.

in hedendaagse spelling:
huid, vel

HUID, VEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 261.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
uit zijn vel springen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0022 c