vel

als woordenboektrefwoord:

vel:
o. (-len), huid ; vlies op melk.
vel:
o. (-len), blad papier.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vel (zn):
bast, huid, pel, schil, vacht, vlies
vel (zn):
blaadje, blad, bladzij, stuk
vel (zn):
dierenvel, pels, vacht
vel (zn):
schil, vliesje
vel (zn):
zaan

als synoniem van een ander trefwoord:

blad (zn) :
pagina, papier, papiertje, stuk, vel, velletje
bast (zn) :
huid, lichaam, vel
bont (zn) :
pels, vacht, vel
vlies (zn) :
vacht, vel
huid (zn) :
skin, vel

woordverbanden van ‘vel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

blad, vel

Een stuk papier van zekere grootte. Vel beteekent de volle uitgestrektheid, die bij de vervaardiging van het papier gegeven, en door de grootte van het schepraam bepaald wordt. Een boek papier bestaat uit vier en twintig vel. Blad is een grooter of kleiner gedeelte van een saamgevouwen of doorgesneden vel. In vakken bedrukte, saamgevouwen en naast elkander ingenaaide vellen vormen een boek. De meerdere of mindere grootte der bladen geeft aan de boekdeelen, daaruit gevormd, het bijzondere formaat, hetwelk wij gewoon zijn folio, quarto, octavo, enz. te noemen.

huid, vel

Het algemeene bekleedsel van het dierlijk lichaam, bestaande uit de lederhuid en de opperhuid. Hoewel vel en huid dikwijls dooreen gebruikt worden, wijst huid eigenlijk de netvormige bekleeding van het lichaam aan, terwijl onder vel meer de geheele bedekking, de huid en wat zich daarop bevindt, verstaan wordt. Huid is de wetenschappelijke en beschaafde, vel de meer gemeenzame benaming. Huidziekten. Uit zijn vel springen. In een kwaad vel steken. In andere meer of minder platte uitdrukkingen gebruikt men echter weer huid. Zijne huid (leven) duur verkoopen. Iemand op zijne huid komen. Iemand de huid volschelden

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 371:

blad, vel

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 261:

huid, vel

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c