lichaam

als woordenboektrefwoord:

lichaam:
o. (...amen), alles wat ruimte inneemt, inz. het menselijk en dierlijk lichaam; (fig.) vergadering; vereniging. lichaampje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lichaam (zn) :
apparaat, college, corps, genootschap, instantie, instelling, maatschappij, orgaan, organisatieorganisme, stichting, vereniging
lichaam (zn) :
bast, body, constitutie, corpus, gestel, karkas, kas, lijf, middengedeelte, ribbenkast, romp, torso

als synoniem van een ander trefwoord:

vereniging (zn) :
associatie, bond, club, corps, genootschap, gezelschap, groepering, kamer, kring, lichaam, liga, maatschappij, organisatie, sociëteit, unie, vennootschap, verbond
instelling (zn) :
dienst, genootschap, gesticht, inrichting, instantie, instituut, lichaam, orgaan, organisatie, stichting
maatschappij (zn) :
corps, gemeenschap, genootschap, gezelschap, kamer, kring, lichaam, samenleving, vereniging
instantie (zn) :
afdeling, apparaat, autoriteit, bureau, instelling, lichaam, macht, orgaan, organisatie
organisatie (zn) :
genootschap, groepering, lichaam, unie, verbond, vereniging
college (zn) :
collegium, gremium, kamer, lichaam, raad
lijf (zn) :
lichaam, ransel, romp
orgaan (zn) :
instelling, lichaam
bast (zn) :
huid, lichaam, vel
raap (zn) :
hoofd, lichaam
kas (zn) :
buik, lichaam
corpus (zn) :
lichaam
gestel (zn) :
lichaam

woordverbanden van ‘lichaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lichaam
geest, psyche, ziel

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c