kamer

als woordenboektrefwoord:

kamer:
v. (-s), zijn kamer houden, licht ongesteld zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kamer (zn):
achterkamer, appartement, eetkamer, kinderkamer, lokaliteit, pronkkamer, salon, slaapkamer, studeerkamer, vertrek, voorkamer, werkkamer, woonkamer, zaal, zitkamer
kamer (zn):
college, commissie, comité, maatschappij, raadkamer, vereniging
kamer (zn):
Eerste Kamer, Senaat, senaat
kamer (zn):
Tweede Kamer, parlement

als synoniem van een ander trefwoord:

vereniging (zn) :
associatie, bond, club, corps, genootschap, gezelschap, groepering, kamer, kring, lichaam, liga, maatschappij, organisatie, sociëteit, unie, vennootschap, verbond
maatschappij (zn) :
corps, gemeenschap, genootschap, gezelschap, kamer, kring, lichaam, samenleving, vereniging
vertrek (zn) :
kamer, kwartier, lokaal, lokaliteit, ruimte
college (zn) :
collegium, gremium, kamer, lichaam, raad
lokaliteit (zn) :
kamer, plaats, plaatsruimte, vertrek
zaal (zn) :
aula, hal, kamer, lokaal, vertrek
bureau (zn) :
afdeling, kamer
kast (zn) :
hok, kamer

woordverbanden van ‘kamer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
kamer, boudoir, kabinet, vertrek, zaal

Kamer — boudoir — kabinet — vertrek — zaal. Vertrek is het algemeene woord voor iedere afgeslotene ruimte in een huis, maar wordt meest in meer deftigen stijl gebruikt. Kamer is het meest gebruikelijke woord. In sommige samenstellingen worden beide woorden gebezigd, z. a. woonkamer, woonvertrek, doch bij andere alleen kamer b.v. badkamer. Eene zaal is een groot vertrek; kabinet eene kleine kamer. Een dameskabinetje draagt den naam van boudoir.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kamer, vertrek, kabinet, zaal

KAMER, VERTREK, KABINET, ZAAL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 290.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c