zedelijk lichaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

rechtspersoon, zedelijk lichaam, stichting

Rechts persoon is een algemeene naam, ook voor wat niet krachtens eigen natuur, zoo als de mensch, rechtsbevoegdheid heeft. Vroeger kon men ook zeggen van den eenen mensch hij is een rechtspersoon, terwijl van anderen bepaald was, dat zij geen rechtspersoon konden zijn, z. a. geestelijken enz. Thans noemt men rechtspersoon òf een zedelijk lichaam òf eene stichting. Een zedelijk lichaam is eene vereeniging van personen die rechtsbevoegdheid heeft. Zij kunnen zijn publiekrechtelijk z. a. staat, provincie, enz. of privaatrechterlijk, z. a. b.v. sociëteiten. Eene stichting is een vermogen dat bestemd is voor een bepaald doel, z. a. studiebeurzen, weeshuizen, godshuizen, enz.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c