stichting

als woordenboektrefwoord:

stichting:
v. (-en), het stichten; inlichting; bemoediging.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

lichaam (zn) :
apparaat, college, corps, genootschap, instantie, instelling, maatschappij, orgaan, organisatieorganisme, stichting, vereniging
vorming (zn) :
formatie, maak, ontwikkeling, oprichting, opvoeding, organisatie, samenstelling, scholing, stichting, vervaardiging
instelling (zn) :
dienst, genootschap, gesticht, inrichting, instantie, instituut, lichaam, orgaan, organisatie, stichting
grondlegging (zn) :
grondvesting, oprichting, stichting
oprichting (zn) :
grondvesting, stichting, vestiging
fundatie (zn) :
stichting
wijding (zn) :
stichting

woordverbanden van ‘stichting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

instelling:
inrichting, stichting, gesticht, opstelling, gebouw (niet: aard, neiging)
stichting:
instelling

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
rechtspersoon, zedelijk lichaam, stichting

Rechtspersoon — zedelijk lichaam — stichting. Rechts persoon is een algemeene naam, ook voor wat niet krachtens eigen natuur, zoo als de mensch, rechtsbevoegdheid heeft. Vroeger kon men ook zeggen van den eenen mensch hij is een rechtspersoon, terwijl van anderen bepaald was, dat zij geen rechtspersoon konden zijn, z. a. geestelijken enz. Thans noemt men rechtspersoon òf een zedelijk lichaam òf eene stichting. Een zedelijk lichaam is eene vereeniging van personen die rechtsbevoegdheid heeft. Zij kunnen zijn publiekrechtelijk z. a. staat, provincie, enz. of privaatrechterlijk, z. a. b.v. sociëteiten. Eene stichting is een vermogen dat bestemd is voor een bepaald doel, z. a. studiebeurzen, weeshuizen, godshuizen, enz.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c