inrichting

als woordenboektrefwoord:

inrichting:
v. (-en), schikking, regeling ; ordening ; instelling, gebouw of gesticht tot openbaar gebruik.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inrichting (zn) :
constructie, indeling, maaksel, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdeling
inrichting (zn) :
centrum, gesticht, instelling, tehuis
inrichting (zn) :
apparaat, installatie, toestel
inrichting (zn) :
bestel, dispositie
inrichting (zn) :
meubilering
inrichting (zn) :
organisatie

als synoniem van een ander trefwoord:

dienst (zn) :
afdeling, agentuur, bureau, bureel, diensttak, inrichting, instelling, instituut, kantoor, organisatie, overheidsinstantie
instelling (zn) :
dienst, genootschap, gesticht, inrichting, instantie, instituut, lichaam, orgaan, organisatie, stichting
rangschikking (zn) :
categorisering, classificatie, coördinatie, inrichting, opstelling, ordening, plaatsing
samenstelling (zn) :
compositie, compositum, constructie, inrichting, opbouw, structuur, synthese, vorming
ziekenhuis (zn) :
gasthuis, hospitaal, inrichting, sanatorium, verpleeghuis, verpleeginrichting
gelegenheid (zn) :
inrichting, plaats, plek, ruimte, tent, lokaliteit, oord, stek, stekkie
coördinatie (zn) :
afstemming, gelijkstelling, inrichting, ordening, rangschikking
ordening (zn) :
coördinatie, inrichting, rangschikking, regeling, schikking
verdeling (zn) :
classificatie, indeling, inrichting, rangschikking
schikking (zn) :
inrichting, ordening, plaatsing, uitslag, volgorde
toestel (zn) :
apparaat, gestel, inrichting, machine, samenstel
opzet (zn) :
grondslag, inkleding, inrichting, structuur
organisatie (zn) :
bestel, inrichting, instantie, organisme
samenstel (zn) :
bouw, constructie, inrichting, structuur
installatie (zn) :
inrichting, toerusting, uitrusting
opstelling (zn) :
inrichting, line-up, rangschikking
constructie (zn) :
aanleg, bouw, inrichting, vorming
dispositie (zn) :
beschikking, besluit, inrichting
huishouding (zn) :
inrichting, organisatie
apparaat (zn) :
inrichting, toerusting
accommodatie (zn) :
inrichting
instituut (zn) :
inrichting

woordverbanden van ‘inrichting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c