inrichting

als woordenboektrefwoord:

inrichting:
v. (-en), schikking, regeling ; ordening ; instelling, gebouw of gesticht tot openbaar gebruik.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inrichting (zn):
constructie, indeling, maaksel, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdeling
inrichting (zn):
centrum, gesticht, instelling, tehuis
inrichting (zn):
apparaat, installatie, toestel
inrichting (zn):
bestel, dispositie
inrichting (zn):
meubilering
inrichting (zn):
organisatie

als synoniem van een ander trefwoord:

dienst (zn) :
afdeling, agentuur, bureau, bureel, diensttak, inrichting, instelling, instituut, kantoor, organisatie, overheidsinstantie
instelling (zn) :
dienst, genootschap, gesticht, inrichting, instantie, instituut, lichaam, orgaan, organisatie, stichting
rangschikking (zn) :
categorisering, classificatie, coördinatie, inrichting, opstelling, ordening, plaatsing
samenstelling (zn) :
compositie, compositum, constructie, inrichting, opbouw, structuur, synthese, vorming
ziekenhuis (zn) :
gasthuis, hospitaal, inrichting, sanatorium, verpleeghuis, verpleeginrichting
gelegenheid (zn) :
inrichting, plaats, plek, ruimte, tent, lokaliteit, oord, stek, stekkie
coördinatie (zn) :
afstemming, gelijkstelling, inrichting, ordening, rangschikking
ordening (zn) :
coördinatie, inrichting, rangschikking, regeling, schikking
verdeling (zn) :
classificatie, indeling, inrichting, rangschikking
schikking (zn) :
inrichting, ordening, plaatsing, uitslag, volgorde
toestel (zn) :
apparaat, gestel, inrichting, machine, samenstel
opzet (zn) :
grondslag, inkleding, inrichting, structuur
organisatie (zn) :
bestel, inrichting, instantie, organisme
samenstel (zn) :
bouw, constructie, inrichting, structuur
opstelling (zn) :
inrichting, line-up, rangschikking
installatie (zn) :
inrichting, toerusting, uitrusting
dispositie (zn) :
beschikking, besluit, inrichting
constructie (zn) :
aanleg, bouw, inrichting, vorming
huishouding (zn) :
inrichting, organisatie
apparaat (zn) :
inrichting, toerusting
instituut (zn) :
inrichting
accommodatie (zn) :
inrichting

woordverbanden van ‘inrichting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
penetiaire inrichting, penitentiaire inrichting

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0028 c