grondslag

als woordenboektrefwoord:

grondslag:
m. (-en), fondament (ook fig.).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grondslag (zn) :
basis, basisprincipe, begin, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grond, grondvesting, hoeksteen, hoofdbestanddeel, onderbouw, ondergrond, onderlaag, oorsprong, opzet, pijler, substraat, uitgangspunt

als synoniem van een ander trefwoord:

basis (zn) :
backing, basement, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grond, grondlijn, grondslag, grondvesting, grondvlak, hoeksteen, onderbouw, ondergrond, onderlaag, pijler, substantie, substraat, uitgangspunt, voet
beginsel (zn) :
basisprincipe, grondbeginsel, grondbegrip, grondprincipe, grondregel, grondslag, grondstelling, hoofdregel, maxime, overtuiging, principe, stelling, stelregel, uitgangspunt
grond (zn) :
basis, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grondslag, grondvesting, hoeksteen, onderbouw, onderlaag, pijler
oorsprong (zn) :
aanvang, ader, bakermat, begin, beginsel, bron, geboorte, genesis, grondslag, kiem, ontstaan, stam, wording, wortel, zaad
uitgangspunt (zn) :
aanleiding, basis, beginpunt, grondslag, standpunt, startplaats, startpunt, vertrekpunt
fundament (zn) :
basis, fondament, fondement, grondslag, grondvest, grondvesting, onderbouw, voet
fundering (zn) :
basement, basis, fondering, fundament, grondslag, grondvest
opzet (zn) :
grondslag, inkleding, inrichting, structuur
formule (zn) :
aanpak, grondslag, opzet, vorm
ondergrond (zn) :
basis, fundament, grondslag
element (zn) :
grondbeginsel, grondslag
hoeksteen (ww) :
grondslag, steunpilaar

woordverbanden van ‘grondslag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0045 c