grondslag

als woordenboektrefwoord:

grondslag:
m. (-en), fondament (ook fig.).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grondslag (zn) :
grond, basis, opzet, beginsel, begin, uitgangspunt, onderbouw, onderlaag, oorsprong, fundering, fundament, ondergrond, hoeksteen, pijler, substraat, hoofdbestanddeel, basisprincipe, grondvesting, fondement, fondament

als synoniem van een ander trefwoord:

basis (zn) :
grond, beginsel, uitgangspunt, onderlaag, onderbouw, voet, substantie, grondslag, fundering, fundament, ondergrond, grondvlak, hoeksteen, pijler, substraat, basement, grondlijn, grondvesting, backing, fondement, fondament
beginsel (zn) :
stelling, overtuiging, uitgangspunt, grondslag, principe, stelregel, hoofdregel, grondstelling, grondregel, grondprincipe, grondbegrip, grondbeginsel, basisprincipe, maxime
grond (zn) :
basis, beginsel, onderlaag, onderbouw, grondslag, fundering, fundament, hoeksteen, pijler, grondvesting, fondement, fondament
oorsprong (zn) :
bron, geboorte, zaad, beginsel, begin, wortel, stam, grondslag, kiem, ontstaan, aanvang, ader, bakermat, genesis, wording
uitgangspunt (zn) :
beginpunt, basis, aanleiding, standpunt, grondslag, startpunt, vertrekpunt, startplaats
fundament (zn) :
basis, onderbouw, voet, grondslag, grondvest, grondvesting, fondement, fondament
fundering (zn) :
basis, grondslag, fundament, grondvest, basement, fondering
opzet (zn) :
inrichting, grondslag, structuur, inkleding
formule (zn) :
aanpak, opzet, vorm, grondslag
ondergrond (zn) :
basis, grondslag, fundament
element (zn) :
grondslag, grondbeginsel
hoeksteen (ww) :
steunpilaar, grondslag

woordverbanden van ‘grondslag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c