grondvest

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

fundament (zn) :
basis, fondament, fondement, grondslag, grondvest, grondvesting, onderbouw, voet
fundering (zn) :
basement, basis, fondering, fundament, grondslag, grondvest

woordverbanden van ‘grondvest’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c