grondvest

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

fundament (zn) :
basis, onderbouw, voet, grondslag, grondvest, grondvesting, fondement, fondament
fundering (zn) :
basis, grondslag, fundament, grondvest, basement, fondering

woordverbanden van ‘grondvest’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c