basement

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

basement (zn) :
voetstuk, postament

als synoniem van een ander trefwoord:

basis (zn) :
grond, beginsel, uitgangspunt, onderlaag, onderbouw, voet, substantie, grondslag, fundering, fundament, ondergrond, grondvlak, hoeksteen, pijler, substraat, basement, grondlijn, grondvesting, backing, fondement, fondament
fundering (zn) :
basis, grondslag, fundament, grondvest, basement, fondering

woordverbanden van ‘basement’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.014 nc