grondbeginsel

als woordenboektrefwoord:

grondbeginsel:
o. (-en, -s), stelregel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grondbeginsel (zn):
basis, element, grondregel, principe, stelregel, uitgangspunt

als synoniem van een ander trefwoord:

beginsel (zn) :
basisprincipe, grondbeginsel, grondbegrip, grondprincipe, grondregel, grondslag, grondstelling, hoofdregel, maxime, overtuiging, principe, stelling, stelregel, uitgangspunt
principe (zn) :
axioma, basisprincipe, beginsel, grondbeginsel, grondprincipe, grondregel, grondstelling, hoofdregel, idee, maxime, stelregel
stelregel (zn) :
beginsel, grondbeginsel, maxime, principe, richtsnoer, uitgangspunt
leerstelling (zn) :
doctrine, dogma, geloofspunt, grondbeginsel, theorema
element (zn) :
grondbeginsel, grondslag

woordverbanden van ‘grondbeginsel’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
regel, grondregel, stelregel, stokregel, grondstelling, grondbeginsel, richtsnoer, wet, voorschrift, verordening, keur, grondwet

REGEL, GRONDREGEL, STELREGEL, STOKREGEL, GRONDSTELLING, GRONDBEGINSEL, RIGTSNOER, WET, VOORSCHRIFT, VERORDENING, KEUR, GRONDWET

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 121.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c