grondwet

als woordenboektrefwoord:

grondwet:
v. (-ten), wet, die tot grondslag dient voor de overige wetten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grondwet (zn):
grondregel

als synoniem van een ander trefwoord:

charter (zn) :
contract, grondwet, handvest, oorkonde, overeenkomst, statuut, verklaring
constitutie (zn) :
grondwet, staatsregeling

woordverbanden van ‘grondwet’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
regel, grondregel, stelregel, stokregel, grondstelling, grondbeginsel, richtsnoer, wet, voorschrift, verordening, keur, grondwet

REGEL, GRONDREGEL, STELREGEL, STOKREGEL, GRONDSTELLING, GRONDBEGINSEL, RIGTSNOER, WET, VOORSCHRIFT, VERORDENING, KEUR, GRONDWET

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 121.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c