charter

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

charter (zn) :
contract, grondwet, handvest, oorkonde, overeenkomst, statuut, verklaring
charter (zn) :
chartervliegtuig
charter (zn) :
chartervlucht

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
overeenkomst (zn) :
afspraak, agreement, akkoord, akte, charter, contract, convenant, conventie, deal, koop, pact, regeling, schikking, stipulatie, verbintenis, verdrag, vergelijk
akte (zn) :
certificaat, charter, diploma, document, oorkonde, overeenkomst, polis, proces-verbaal, protocol, stuk, verbaal
diploma (zn) :
akte, brevet, charter, getuigschrift, oorkonde
handvest (zn) :
charter, keur, oorkonde, pact, privilege

woordverbanden van ‘charter’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

charter
lijndienst

in de Woordenlijst onnodig Engels:

charter  zn.:
1 oorkonde, privilege; 2 handvest; 3 statuten, akte van oprichting; 4 bevrachtingsovereenkomst; 5 scheepsbouwbestek
charter(vliegtuig)  zn.:
(in-, (af)huurvliegtuig
charter(vlucht)  zn.:
(in-, (af)huurvlucht, contractvlucht

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0058 c