charter

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

charter (zn):
contract, grondwet, handvest, oorkonde, overeenkomst, statuut, verklaring
charter (zn):
chartervliegtuig
charter (zn):
chartervlucht

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
overeenkomst (zn) :
afspraak, agreement, akkoord, akte, charter, contract, convenant, conventie, deal, koop, pact, regeling, schikking, stipulatie, verbintenis, verdrag, vergelijk
akte (zn) :
certificaat, charter, diploma, document, oorkonde, overeenkomst, polis, proces-verbaal, protocol, stuk, verbaal
diploma (zn) :
akte, brevet, charter, getuigschrift, oorkonde
handvest (zn) :
charter, keur, oorkonde, pact, privilege

woordverbanden van ‘charter’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

charter
lijndienst

charter is mogelijk onnodig Engels.
De Woordenlijst overbodig Engels Op-en-Top Nederlands geeft de volgende Nederlandse alternatieven (doorzoek ook de volledige lijst op vindpunt.nl):

charter  zn.:
1 oorkonde, privilege; 2 handvest; 3 statuten, akte van oprichting; 4 bevrachtingsovereenkomst; 5 scheepsbouwbestek
charter(vliegtuig)  zn.:
(in-, af)huurvliegtuig
charter(vlucht)  zn.:
(in-, af)huurvlucht, contractvlucht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0036 c