statuut

als woordenboektrefwoord:

statuut:
o. (...tuten), grondwet ener vereniging.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
beding, bepaling, besluit, bevel, decreet, gebod, injunctie, lastgeving, ordonnantie, precept, prescriptie, protocol, regel, regelgeving, regeling, reglement, richtlijn, statuut, verordening, voorwaarde
charter (zn) :
contract, grondwet, handvest, oorkonde, overeenkomst, statuut, verklaring
reglement (zn) :
bepaling, dienstvoorschrift, regeling, statuut, voorschrift
instelling (zn) :
ordinantie, statuut, verordening

woordverbanden van ‘statuut’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevel, last, order, eis, wenk, gebod, besluit, wet, instelling, statuut, reglement, ordonnantie

BEVEL, LAST, ORDER, EISCH, WENK, GEBOD, BESLUIT, WET, INSTELLING, STATUUT, REGLEMENT, ORDONNANTIE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 167.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c