reglement

als woordenboektrefwoord:

reglement:
o. (-en) verordening ; voorschrift.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reglement (zn) :
bepaling, dienstvoorschrift, regeling, statuut, voorschrift
reglement (zn) :
bepalingen, verordening, voorschriften

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
beding, bepaling, besluit, bevel, decreet, gebod, injunctie, lastgeving, ordonnantie, precept, prescriptie, protocol, regel, regelgeving, regeling, reglement, richtlijn, statuut, verordening, voorwaarde
verordening (zn) :
beschikking, besluit, bevel, decreet, edict, maatregel, ordinantie, ordonnantie, overheidsbesluit, prescriptie, reglement, voorschrift
regel (zn) :
canon, conventie, gebod, gebruik, gewoonte, norm, procedure, reglement, richtsnoer, verordening, voorschrift, wet
bepaling (zn) :
beding, clausule, conditie, mits, regeling, reglement, schikking, term, voorbeding, voorschrift, voorwaarde
procedure (zn) :
procesregels, reglement
tucht (zn) :
reglement

woordverbanden van ‘reglement’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 167:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c