reglement

als woordenboektrefwoord:

reglement:
o. (-en) verordening ; voorschrift.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reglement (zn) :
bepaling, voorschrift, regeling, statuut, dienstvoorschrift
reglement (zn) :
verordening, voorschriften, bepalingen

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
besluit, bepaling, regel, richtlijn, regeling, bevel, voorwaarde, gebod, verordening, protocol, beding, statuut, reglement, prescriptie, ordonnantie, decreet, injunctie, lastgeving, regelgeving, precept
verordening (zn) :
maatregel, besluit, beschikking, voorschrift, bevel, reglement, prescriptie, ordonnantie, decreet, overheidsbesluit, edict, ordinantie
regel (zn) :
gebruik, voorschrift, norm, gewoonte, procedure, gebod, verordening, wet, conventie, reglement, canon, richtsnoer
bepaling (zn) :
conditie, voorschrift, regeling, voorwaarde, schikking, mits, term, clausule, beding, reglement, voorbeding
procedure (zn) :
reglement, procesregels
tucht (zn) :
reglement

woordverbanden van ‘reglement’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 167:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c