reglement

als woordenboektrefwoord:

reglement:
o. (-en) verordening ; voorschrift.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reglement (zn):
bepaling, dienstvoorschrift, regeling, statuut, voorschrift
reglement (zn):
bepalingen, verordening, voorschriften

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
beding, bepaling, besluit, bevel, decreet, gebod, injunctie, lastgeving, ordonnantie, precept, prescriptie, protocol, regel, regelgeving, regeling, reglement, richtlijn, statuut, verordening, voorwaarde
verordening (zn) :
beschikking, besluit, bevel, decreet, edict, maatregel, ordinantie, ordonnantie, overheidsbesluit, prescriptie, reglement, voorschrift
regel (zn) :
canon, conventie, gebod, gebruik, gewoonte, norm, procedure, reglement, richtsnoer, verordening, voorschrift, wet
bepaling (zn) :
beding, clausule, conditie, mits, regeling, reglement, schikking, term, voorbeding, voorschrift, voorwaarde
procedure (zn) :
procesregels, reglement
tucht (zn) :
reglement

woordverbanden van ‘reglement’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevel, last, order, eis, wenk, gebod, besluit, wet, instelling, statuut, reglement, ordonnantie

BEVEL, LAST, ORDER, EISCH, WENK, GEBOD, BESLUIT, WET, INSTELLING, STATUUT, REGLEMENT, ORDONNANTIE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 167.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0025 c