procedure

als woordenboektrefwoord:

procedure:
v. (-n, -s), rechtsgeding.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

procedure (zn) :
gang, gang van zaken, methode, regel, doen en laten, werkwijze, receptuur, procédé
procedure (zn) :
zaak, proces, geding, rechtszaak, rechtsgeding
procedure (zn) :
reglement, procesregels
procedure (zn) :
procesvoering

als synoniem van een ander trefwoord:

methode (zn) :
aanpak, optreden, benadering, manier, systematiek, procedure, werkwijze, systeem, wijze, tactiek, methodiek, procedé, handelwijze
proces (zn) :
verwerking, actie, techniek, ontwikkeling, procedure, werkwijze, verloop, receptuur, ontwikkelingsgang, bereidingswijze
regel (zn) :
gebruik, voorschrift, norm, gewoonte, procedure, gebod, verordening, wet, conventie, reglement, canon, richtsnoer
werkwijze (zn) :
aanpak, werking, proces, methode, procedure, mechanisme, procedé
geding (zn) :
zaak, proces, procedure, rechtszaak, rechtsgeding
gang (zn) :
doen en laten, procedure
verloop (zn) :
procedure

woordverbanden van ‘procedure’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c