techniek

als woordenboektrefwoord:

techniek:
v. al wat het stoffelijke ener kunst omvat.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

techniek (zn) :
bedrevenheid, geoefendheid, habiliteit, kundigheid, vaardigheid, verworvenheid, vingervlugheid
techniek (zn) :
manier, methode, procedé, proces, systeem
techniek (zn) :
technologie

als synoniem van een ander trefwoord:

proces (zn) :
actie, bereidingswijze, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, procedure, receptuur, techniek, verloop, verwerking, werkwijze
verworvenheid (zn) :
bedrevenheid, geoefendheid, habiliteit, techniek, vaardigheid
vaardigheid (zn) :
kunst, kunstgreep, techniek

woordverbanden van ‘techniek’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c