techniek

als woordenboektrefwoord:

techniek:
v. al wat het stoffelijke ener kunst omvat.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

techniek (zn) :
vaardigheid, vingervlugheid, verworvenheid, kundigheid, habiliteit, geoefendheid, bedrevenheid
techniek (zn) :
proces, manier, methode, systeem, procedé
techniek (zn) :
technologie

als synoniem van een ander trefwoord:

proces (zn) :
verwerking, actie, techniek, ontwikkeling, procedure, werkwijze, verloop, receptuur, ontwikkelingsgang, bereidingswijze
verworvenheid (zn) :
vaardigheid, techniek, geoefendheid, habiliteit, bedrevenheid
vaardigheid (zn) :
kunst, techniek, kunstgreep

woordverbanden van ‘techniek’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c