werkwijze

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

werkwijze (zn) :
aanpak, werking, proces, methode, procedure, mechanisme, procedé

als synoniem van een ander trefwoord:

methode (zn) :
aanpak, optreden, benadering, manier, systematiek, procedure, werkwijze, systeem, wijze, tactiek, methodiek, procedé, handelwijze
proces (zn) :
verwerking, actie, techniek, ontwikkeling, procedure, werkwijze, verloop, receptuur, ontwikkelingsgang, bereidingswijze
werking (zn) :
uitvoering, activiteit, actie, werkwijze, werkzaamheid, bedrijvigheid, verrichting
procedure (zn) :
gang, gang van zaken, methode, regel, doen en laten, werkwijze, receptuur, procédé
benadering (zn) :
aanpak, methode, werkwijze, gezichtspunt, benaderingswijze, aanvalsplan
behandeling (zn) :
plan, gebruik, werkwijze, procedé, hantering, handelwijze
mechanisme (zn) :
werking, werkwijze

woordverbanden van ‘werkwijze’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c