gezichtspunt

als woordenboektrefwoord:

gezichtspunt:
o. (-en), oogpunt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gezichtspunt (zn) :
invalshoek, opvatting, standpunt, perspectief, oogpunt, zienswijze

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
kijk (zn) :
overzicht, visie, oordeel, opvatting, standpunt, idee, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, gezichtspunt
visie (zn) :
kijk, oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, optiek, gezichtspunt
blik (zn) :
oog, kijk, visie, standpunt, inzicht, beschouwing, oogpunt, zienswijze, optiek, gezichtspunt, zienswijs
zienswijze (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, idee, mening, gedachte, blik, beschouwing, gezichtspunt, gevoelen
invalshoek (zn) :
aspect, perspectief, hoek van inval, oogpunt, optiek, gezichtspunt, gezichtshoek, valhoek
benadering (zn) :
aanpak, methode, werkwijze, gezichtspunt, benaderingswijze, aanvalsplan
beschouwing (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, blik, zienswijze, gezichtspunt
perspectief (zn) :
invalshoek, standpunt, oogpunt, optiek, gezichtspunt
oogpunt (zn) :
standpunt, aspect, perspectief, gezichtspunt, facet

woordverbanden van ‘gezichtspunt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

standpunt:
oogpunt, gezichtspunt, kant, zijde, plaats

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c