gezichtspunt

als woordenboektrefwoord:

gezichtspunt:
o. (-en), oogpunt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gezichtspunt (zn) :
invalshoek, oogpunt, opvatting, perspectief, standpunt, zienswijze

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
kijk (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, idee, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overzicht, standpunt, visie, zienswijze
visie (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, inzicht, kijk, mening, oordeel, optiek, opvatting, standpunt, zienswijze
blik (zn) :
beschouwing, gezichtspunt, inzicht, kijk, oog, oogpunt, optiek, standpunt, visie, zienswijs, zienswijze
zienswijze (zn) :
beschouwing, blik, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, idee, kijk, mening, opvatting, standpunt, visie
invalshoek (zn) :
aspect, gezichtshoek, gezichtspunt, hoek van inval, oogpunt, optiek, perspectief, valhoek
benadering (zn) :
aanpak, aanvalsplan, benaderingswijze, gezichtspunt, methode, werkwijze
beschouwing (zn) :
blik, gezichtspunt, kijk, opvatting, standpunt, visie, zienswijze
perspectief (zn) :
gezichtspunt, invalshoek, oogpunt, optiek, standpunt
oogpunt (zn) :
aspect, facet, gezichtspunt, perspectief, standpunt

woordverbanden van ‘gezichtspunt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

standpunt:
oogpunt, gezichtspunt, kant, zijde, plaats

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0365 nc